Aanmelding praktijknetwerk biodiversiteit in teelten 5 april

26 maart 2019

Aanmelding praktijknetwerk biodiversiteit in teelten 5 april

Het symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’ van 12 februari 2019 is een goede informatieve en inspirerende bijeenkomst geworden over de rol van functionele biodiversiteit in teelten. Functionele biodiversiteit is niet het doel maar een middel om toe te werken naar duurzamere teelten waar chemische gewasbeschermingsmiddelen niet of minimaal worden ingezet. Dit draagt bij aan een duurzaam, veilig en kwalitatief goed product dat voor een eerlijke prijs wordt geleverd aan de markt.

Tijdens de sessies en discussies hebben we de onderwerpen verzameld waar we in de vorm van een Community of Practice, een praktijknetwerk, samen verder zouden kunnen gaan. Het mooie van het deelnemersveld was dat niet alleen telers aanwezig waren maar ook belangenorganisatie van de glastuinbouw, afnemende ketenpartijen, toeleveranciers van biologische bestrijders en voedingsstoffen, diverse (lokale) natuur en milieuorganisaties, teeltadviseurs, waterschappen, gemeenten, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, ministerie EZK, certificeringspartijen en meer.

Hiermee waren grote delen van de keten vertegenwoordigd wat een goede indruk heeft gegeven van het breed gedragen belang in de zoektocht naar een meer duurzame en houdbare glastuinbouwteelt. We hebben opgeroepen om in samenwerking met Greenport West-Holland, onder het Innovatiepact, de volgende stappen te zetten die nodig zijn om doorbraken te realiseren. Niet om over te doen of over te nemen wat al gebeurt, maar om met elkaar te versterken door te bespreken wat nog ontbreekt, wat nodig is en waarop actie ondernemen kan worden.

Ons idee is om op vrijdag 5 april van 10.00 – 12.00 uur bij elkaar te komen voor het vervolg, namelijk het vormgeven en uitdenken van het beoogde praktijknetwerk. Aan het einde van de bijeenkomst willen we een verder uitgewerkte actieagenda hebben met daaraan gekoppeld namen van de netwerkpartners en eventueel ontbrekende partijen alsmede een overzicht van de mogelijke financieringsopties voor het praktijknetwerk.

Locatie: HortiVERSum, Louis Pasteurlaan 6, Zoetermeer

De agenda:

1.    Opening door Helma Verberkt – Glastuinbouw Nederland
2.    Korte toelichting op het werken in een praktijknetwerk door Woody Maijers – Greenport West-Holland

3.    Discussie aan de tafels per onderwerp (zie onderstaande link)
4.    Plenair afspraken over vervolgacties
5.    Sluiting, eventueel volgende bijeenkomst en locatie voorstel

De onderwerpen voor het praktijknetwerk kunt u bekijken via deze link. Hier kunt u zich tevens aanmelden mocht u geïnteresseerd zijn in het praktijknetwerk. Mocht u verhinderd zijn op 5 april maar wel interesse hebben in het praktijknetwerk, dan kunt u dat ook aangeven via de bovenstaande link, dan houden wij u op de hoogte van vorderingen. U zou ook een collega kunnen vragen deel te nemen in uw plaats.

Namens de organisatoren:
•    Glastuinbouw Nederland – Helma Verberkt
•    Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland – Michael Verhoeckx
•    InnoPlant – Eveline Stilma
•    Greenport West-Holland – Woody Maijers

Meer informatie