55 organisaties strijden samen voor gezonde grond

Verplicht groene maatregelen bij woningbouw

21 ouders met 21 baby’s verzamelden zich 21 maart 2021 in Zeewolde om de noodklok te luiden voor het belang van een vruchtbare bodem. Dit deden zij namens 50 natuur-, milieu- en boerenorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties. Volgens de initiatiefnemers is dit het laatste decennium waarin het tij kan worden gekeerd ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit én een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. De oplossing ligt in de bodem!

22 maart 2021

In balans met de natuur
Om in balans te leven met de natuur, zullen we de grond tot onze grootste bondgenoot moeten maken. Door op een gezonde en verantwoordelijke manier om te gaan met onze bodem, zorgen we voor een vitale bodem die gezond voedsel levert, water vasthoudt en filters, CO2 opslaat én biodiversiteit bevordert. Een gezonde bodem is daarmee de basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn.

Manifest voor de komende generatie
Om de nieuwe regering in te laten zien dat een vruchtbare en vitale bodem van groot belang is voor de toekomstige generaties, hebben 21 ouders en hun baby’s op 21 maart 2021 de noodklok geluid in Zeewolde, namens 55 milieu-, natuur- en boerenorganisaties. De diverse organisaties die het manifest onderschrijven, stellen toegang tot een gezonde bodem voor toekomstige generaties centraal. Danielle de Nie, bodemkundige, medeoprichter Aardpeer en directeur Wij.land, overhandigt namens hen op de eerste lentedag van het jaar het manifest aan Michel Scholte, de onlangs verkozen Minister van de Nieuwe Economie. Met dit manifest worden de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidsmakers van ons land opgeroepen om zich bij de organisaties aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en te zorgen voor betaalbare toegang tot grond.

Wat kan jij doen?
Doe mee en teken het manifest op www.aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest. Zo zorgen we samen voor een vitale basis voor de toekomstige generaties.

Voor meer informatie neem je contact op met: