5000-soortenjaar Nationaal Park Hollandse Duinen van start

9 januari 2018

5000-soortenjaar Nationaal Park Hollandse Duinen van start

In 2018 gaan vele vrijwilligers samen proberen om meer dan 5000 soorten planten en dieren te vinden in de Zuid-Hollandse Duinen. Het nieuw beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen ligt in het drukst bevolkte deel van Nederland. Toch is het een uitgestrekt en op veel plekken heerlijk rustig gebied dat tot de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland behoort.

Nationaal Park Hollandse Duinen

De Hollandse Duinen zijn in 2016 verkozen tot een van de vier Mooiste Natuurgebieden van Nederland, en zijn hard op weg om een nieuw Nationaal Park van Wereldklasse te worden. Het gebied omvat een groot deel van het strand, duinen en binnenduinbos tussen Hoek van Holland en Noordwijk. De diversiteit van het gebied wordt nog verder vergroot doordat ook de Duivenvoordse en Veenzijdse polder binnen de begrenzing valt. De gebieden vallen onder een groot aantal eigenaren waaronder Staatsbosbeheer en Dunea, die samen gaan werken om het beheer verder op elkaar af te stemmen.

Samen op zoek naar 5000 soorten

Om het nieuwe Nationaal Park en de grote biodiversiteit in het gebied onder de aandacht te brengen, vinden er in 2018 gedurende het hele jaar diverse activiteiten plaats om 5000 soorten te vinden. De hulp van vrijwilligers is hierin onmisbaar. Honderden vrijwilligers afkomstig van een twintigtal landelijke en regionale verenigingen gaan proberen een zo groot mogelijk deel van de biodiversiteit vast te stellen. Er wordt gekeken naar bekende groepen als vogels, zoogdieren, planten en dagvlinders, maar ook minder goed onderzochte groepen zoals paddenstoelen, bijen en stranddieren krijgen aandacht. Een groot aantal amateurspecialisten uit het hele land gaat helpen bij het project.

We zijn geïnteresseerd in alle waarnemingen en iedereen kan bijdragen door waarnemingen door te geven op Waarneming.nl. De gegevens worden bijgehouden op een speciale pagina van deze site: hollandseduinen.waarneming.nl. Hier is dagelijks de tussenstand te zien.

Meer dan 100 activiteiten voor vrijwilligers en publiek

Gedurende het jaar worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd, variërend van een hommeltelling tot een kordag voor zeedieren. Een deel van deze activiteiten is ook voor minder geoefende waarnemers een ideale gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe dier- of plantengroep, en bieden kans om een keer mee te lopen met een van de vele groepen vrijwilligers die actief zijn in het gebied. In de loop van januari wordt het activiteitenprogramma aangekondigd via hollandseduinen.waarneming.nl.

Tekst: Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten

Bron: Kars Veling (Saxifraga)