40 maatregelen voor 25% CO2-reductie voor eind 2020

25 juni 2019

40 maatregelen voor 25% CO2-reductie voor eind 2020

Maandag 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag, is door ruim 700 organisaties en Urgenda het 40puntenplan gepresenteerd en aangeboden aan het kabinet. Het Plan bevat 40 maatregelen die gezamenlijk goed zijn voor een reductie van 10 tot 15Mton CO2-eq.

Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Energie,Telecom & Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken,  en Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvingen het totale pakket aan CO2-reducerende maatregelen uit handen van Marjan Minnesma, directeur Urgenda.

De maatregelen, zijn oplossingen die vooral laten zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020 en daarmee te voldoen aan het Klimaatvonnis.

Achter het maatregelenpakket staan ruim 700 organisaties klaar om het kabinet daarbij te helpen.

Met andere woorden de samenleving staat klaar om aan de slag te gaan. Nu het kabinet nog!

Lees alle maatregelen hier.

Bron: Urgenda

#hetkanalsjehetwilt en #40puntenplan

 

Meer informatie? Neem contact op met