28 natuurorganisaties roepen provincie Zuid-Holland op plan afschot smienten af te keuren

30 oktober 2017

28 natuurorganisaties roepen provincie Zuid-Holland op plan afschot smienten af te keuren

Samen met 27 andere natuurorganisaties roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Provinciale Staten op om de plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren. De organisaties vrezen dat dit afschot de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt.  In een brief laten zij weten dat het plan voor afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Aanstaande woensdag bespreken de leden van Provinciale Staten het plan in een commissievergadering.

Achteruitgang smient

De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt. Een groot deel van de Noordwest-Europese smientenpopulatie overwintert in Nederland. In het voorjaar vertrekken de smienten weer naar hun broedgebieden elders. Omdat smienten gras en soms ook andere gewassen eten, kunnen ze schade aan de landbouw veroorzaken. De provincie Zuid-Holland is daarom van plan het afschot van maximaal 6.500 vogels toe te staan. Volgens de natuurorganisaties is dit onacceptabel omdat de aantallen smienten in Zuid-Holland al jaren achteruit gaan. Het afschieten van 6.500 smienten per jaar zou een afschot betekenen dat fors hoger is dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren. Hierdoor dreigt de smientenpopulatie nog verder achteruit te gaan.

Beschermde gebieden

Ook wijzen de natuurorganisaties de provincie erop dat er in Zuid-Holland diverse natuurgebieden zijn die speciaal bedoeld zijn voor de bescherming van de smient. Hoewel in deze natuurgebieden geen sprake is van afschot, wordt in het plan geen rekening gehouden met aangrenzende landbouwgebieden. De smienten uit de natuurgebieden gebruiken ook deze aangrenzende gebieden om te foerageren. Daardoor kan het afschot ook negatieve effecten hebben op de smienten in de beschermde natuurgebieden terwijl dit niet is toegestaan. Bovendien brengt dit onduidelijkheid met zich mee voor de agrariërs nabij de natuurgebieden, omdat het onzeker is of zij in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor schade door smienten.

Laat de smient niet schieten!

Op 8 november neemt Provinciale Staten een besluit over het afschotplan voor de smienten. Omdat we er nog niet gerust op zijn dat het plan van tafel gaat, willen we de statenleden een duwtje in de goede richting geven. Daarvoor hebben we een protestmail opgesteld die je met één druk op de knop aan hen kan versturen.  Laat ook jouw oproep aan de statenleden horen.

Verstuur de protestmail aan de statenleden!

 

Lees meer

 

Foto: Jan Nijendijk (Saxifraga)
Foto: Jan Nijendijk (Saxifraga)