22 augustus was het Earth Overshoot Day

22 augustus was het Earth Overshoot Day

Op 22 augustus 2020 was het Earth Overshoot Day. De dag waarop wij (dit jaar) met elkaar hebben verbruikt wat de aarde in een jaar aan grondstoffen kan leveren. Voor de rest van het jaar teren wij dus in op de reserves van onze planeet. Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn gevolgen.

26 augustus 2020

Uiteindelijk wordt de aarde zo door ons in een hoog tempo opgemaakt. De afgelopen jaren viel Earth Overshoot Day eerder in het jaar. Het tempo van onze roofbouw neemt ieder jaar toe, tot de coronacrisis. In 2020 viel onder invloed van de wereldwijde pandemie Earth Overshoot Day 24 dagen later dan in 2019.

1970: 29 december
1985:   4 november
2000: 23 september
2015:   6 augustus
2018:   1 augustus
2019: 29 juli
2020: 22 augustus

Met onze levensstijl zouden wij eigenlijk voor Nederland al op 3 mei 2020 onze landelijke Overshoot Day hebben. Zie de foto met het landenoverzicht. Vorig jaar was dat voor Nederland 4 mei 2019. Dus voor Nederland had de coronacrisis in het afgelopen jaar verder geen effect. Waar een klein land jammer genoeg groot in is, en een bijzonder stempel op de wereld blijft drukken.

Nederland verbruikt bijna 3 aardes per jaar
Wereldwijd koersen we af op een gemiddeld verbruik van 1,75 aarde per jaar. Voor Nederland ligt dit (omgerekend naar rato) echter nog fors hoger: 2,9. Maar: we kunnen dit veranderen!

Door bijvoorbeeld meer in te zetten op een circulaire economie, waarin kringlopen worden gesloten, alles draait op duurzame energie en afval geen afval is maar wordt gebruikt voor nieuwe producten. En dat is minder moeilijk dan je misschien zo zou denken. Voor wie efficiënter om wil gaan met onze grondstoffen, om beter in balans te leven met de draagkracht van de aarde zijn er allerlei mogelijkheden en persoonlijke keuzes die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet kopen of minder kopen van spullen of als je koopt, kopen van circulaire producten. Het mooie is dat iedereen hierin naar vermogen een bijdrage in kan leveren. Het is misschien, even wennen, maar meer dan de moeite waard, er staat wat moois tegenover.

Wil jij weten wat jouw persoonlijke Overshoot Day is? Doe dan de test van de Zuid-Hollandse voetafdruk op: https://zuidhollandsevoetafdruk.nl/ Zonder verplichtingen of kosten krijg je zo binnen een paar minuten inzicht in je eigen levensstijl. Doe je mee?