Rapport milieuorganisaties: alternatieven voor ondergrondse opslag van CO2 zijn goedkoper

27 juni 2018

Rapport milieuorganisaties: alternatieven voor ondergrondse opslag van CO2 zijn goedkoper

De Nederlandse industrie kan aan zijn doelstellingen voor de energietransitie voor 2030 voldoen met relatief goedkope, deels al (bijna) rendabele technische aanpassingen. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau Kalavasta in het rapport, dat zij in opdracht maakte van Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. Volgens de onderzoekers zijn de alternatieve opties goedkoper dan het opslaan van CO2 in de bodem.

Klimaatakkoord

De Nederlandse industrie staat met het Klimaatakkoord voor de opgave om in 2030, ongeachte de doorgemaakte groei tussen nu en 2030, maximaal 35.7 Mton CO2 uit te stoten, wat om een reductie van 14.3 Mton ten opzichte van 2015 vraagt. Als de industrie gedurende deze periode groeit, zal de feitelijke tussentijdse opgave meer dan 14.3 Mton bedragen, tenzij de groei volledig CO2‐neutraal is. De industrie heeft daarmee een ambitieuze doelstelling meegekregen.

Kosteneffectieve maatregelen

In het rapport Kosteneffectieve maatregelenpakketten voor de klimaatdoelstellingen van de industrie wordt van geselecteerde maatregelen die de CO2-uitstoot van de industrie kunnen verlagen de CO2 abatement costs (CO2 vermijdingskosten) en het CO2- emissiereductiepotentieel bepaald. Dit wordt gedaan op basis van investeringskosten, technische prestaties en potenties voor 2023 en voor 2030, en zowel inclusief als exclusief indirecte emissies. Met de aldus gevonden CO2 abatement costs en potentialen construeren wij voor elke variant een CO2 abatement merit order, waarin de maatregelen gerangschikt zijn op kosteneffectiviteit.

Hiermee kunnen vervolgens de meest kosteneffectieve maatregelenpakketten om de industriële uitstoot met 49% respectievelijk 55% ten opzichte van 1990 te beperken, bepaald worden. Aan de hand van de CO2 abatement merit orders met directe emissies voor 2023 en 2030 worden de meest kosteneffectieve maatregelen die gezamenlijk hieraan voldoen geselecteerd. Ook bepalen wij een CO2 prijs, met en zonder terugsluisregeling, waarbij de onrendabele toppen van de maatregelen in deze pakketten worden betaald met inkomsten uit het heffen van deze CO2 prijs op alle industriële processen met directe emissies.

Lees hier het rapport: Kosteneffectieve maatregelenpakketten voor de klimaatdoelstellingen van de industrie van onderzoeksbureau Kalavasta