Stuur Carola Schouten een e-mail over verbod pesticiden

24 april 2018

Stuur Carola Schouten een e-mail over verbod pesticiden

“Carola Schouten, stem voor een verbod op neonicotinoïden op 27 april 2018”

Het is zo ver, op vrijdag 27 april stemt de EU over een verbod op de meest gebruikte pesticiden ter wereld: neonicotinoïden. Deze pesticiden zijn schadelijk voor de bijen, onze gezondheid en ons leefklimaat.

Het actieteam Petitie verbod Neonicotinoiden heeft daarom onderstaande e-mail opgesteld, met het verzoek aan iedereen om die aan de verantwoordelijk minister Carola Schouten te sturen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt deze e-mail.

Doe mee en stuur deze mail naar haar door:

Aan: h.paul@minlnv.nl

Onderwerp: Carola Schouten stem op een verbod op neonocotinoïden op 27 april 2018

Beste minister Schouten,

Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75% zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het gebruik van herbiciden en insecticiden in de landbouw hierin een cruciale rol. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Zij zijn de bestuivers van 80 % van de wilde planten en vormen de voornaamste voedselbron voor vogels en veel zoogdieren. Insecten zijn ook onmisbaarvoor de bestuiving van onze voedselgewassen. Ruim 70 % moet bestoven worden. Een van de gevolgen van het verdwijnen van wilde bestuivers is een jaarlijkse schadepost van 15 miljard Euro voor de landbouw in heel Europa. De consequenties voor de natuur en voor ons zelf zijn nauwelijks te overzien. Hier moeten we wat aan doen. En dat kan!

U heeft op 14 maart j.l. al 65.000 handtekeningen van de petitie ontvangen. Inmiddels staat de teller op ruim 75.000 handtekeningen. Bovendien blijkt uit een representatieve enquête dat maar liefst 79% van de respondenten voor een verbod van neonicotinoiden is.

Op 27 april 2018 stemt de EU over een definitief verbod voor buitenteelten voor de  neonicoitinoïden: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam. Wij willen dat Nederland  stemt voor dit verbod. Hiermee beschermen we niet alleen de bijen, maar ook onze eigen gezondheid en de vitaliteit van onze leefomgeving.

U bent niet alleen: Recentelijk benoemden de VN het gebruik van pesticiden als schending van het mensenrecht op gezondheid. Bovendien zullen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Oostenrijk, Estland,  Malta, Slovenië, Ierland en Kroatië ook voor een totaalverbod stemmen en zo hun burgers en hun bijen beschermen. Landen als Italië en Griekenland zullen naar verwachting ook voor stemmen. U kunt als vertegenwoordiger van Nederland het verschil maken. Door uw stem voor een verbod is de kans zeer reëel dat deze schadelijke middelen voor buitenteelten verboden worden.

Beste Carola, u heeft de Nationale Bijenstrategie getekend, u noemt uzelf de bijenkoningin van Nederland. U bent een doortastende politica, die niet met zich laat sollen. Bijen en burgers rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

< je naam of de naam van je organisatie >

Honingbij op bloem
Honingbij

UPDATE DINSDAG 24 APRIL: 13.30 uur

Goed nieuws!

Nederland stemt in met inperking neonicotinoïden.

Dit maakt minister Schouten vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van het ministerie van LNV:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2018/04/24/nederland-stemt-in-met-inperking-neonicotinoiden