Inspiratie voor natuurinclusieve landbouw

20 december 2016

Inspiratie voor natuurinclusieve landbouw

Op donderdag 15 december vond in Reeuwijk een druk bezochte inspiratiebijeenkomst over natuurinclusieve landbouw plaats. Op deze bijeenkomst waren mensen van de agrarische collectieven en een aantal betrokken weidevogelcoördinatoren uit de provincie met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘natuurinclusieve landbouw’. Een vorm van landbouw waarbij veel ruimte wordt gegeven aan de natuur en waarbij het boerenbedrijf zelf ook profijt heeft van een rijke biodiversiteit.

Er was veel belangstelling voor het onderwerp. In de ochtend werd een inspirerende uitleg gegeven over natuurinclusieve landbouw door de Wageningen Universiteit en aansprekende voorbeelden uit de praktijk  gegeven uit Amstelland en van Natuurboerderij Hoeve Stein. In de middag werd door de deelnemers met elkaar verder gepraat over het concept en de voorbeelden. Centrale vraag daarbij was of er kansen waren te vinden om ook in Zuid-Holland met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. De conclusie was dat die kansen er zeker zijn. Wel moeten we samen dan zorgen voor voldoende beschikbaarheid van grond voor zo een extensieve vorm van landbouw. En het in praktijk brengen van een goed verdienmodel moet kunnen zorgen voor toekomstperspectief voor natuurinclusieve bedrijven. Het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw is ook vooral een ontwikkeling die partijen in een gebied samen zouden moeten oppakken. Agrarische collectieven willen daar een belangrijke rol in spelen. Maar ook andere partijen, zoals de terreinbeherende organisaties, kunnen een waardevolle partner zijn. De bijeenkomst leverde al met al veel stof tot verder nadenken op.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Taskforce Agrarische Natuur Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Boerennatuur Zuid-Holland, de Groene Motor en Wageningen Economic Research. Samen met de provincie proberen deze partijen in Zuid-Holland de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw te stimuleren en te ondersteunen. Ook in het komende jaar zullen deze organisaties de krachten bundelen om verder te werken aan een goede zorg voor de natuur in het boerenland.

bijeenkomst-15-12-16