Onderzoek: bebouwing Noordzeekust loopt uit de hand

11 juni 2016

Onderzoek: bebouwing Noordzeekust loopt uit de hand

Onderzoek van Natuurmonumenten bevestigt dat de bebouwing aan de Nederlandse Noordzeekust uit de hand loopt. De afgelopen drie jaar zijn 1.866 villa’s, appartementen, strandhuizen, hotelkamers en jachtligplaatsen gebouwd tussen Cadzand en Den Helder. Toekomstige plannen komen neer op 6.277 objecten, een verdrievoudiging. Dit betekent dat er aan de kust straks een totaal van 8.143 nieuwe eenheden staan. De bouwdrift is groter dan Natuurmonumenten vermoedde. Voor het eerst is er nu een landelijk overzicht van recente en toekomstige bouwwerken in het kustgebied. Het rapport benadrukt de noodzaak voor goede en bindende afspraken voor de gehele kust.

Gert de Groot, kustbeheerder bij Natuurmonumenten: ,,Ik ben geschrokken van de grote aantallen bouwobjecten uit het recente verleden en de plannen voor de toekomst. Hierdoor dreigt ons unieke open kustlandschap met uitgestrekte zandstranden en ongerepte duinen langzaamaan dicht te slibben. En dit is onomkeerbaar. Wij vragen alle betrokken overheden harde afspraken te maken over de bescherming van de waarden van de Nederlandse kust; openheid, rust, leegte, stilte, donkerte en ongereptheid.”

Keerzijde van decentralisatie

Natuurmonumenten concludeert aan de hand van deze woekerbebouwing dat afstemming niet alleen aan gemeenten en provincies kan worden overgelaten. Het onderzoek legt pijnlijk de keerzijde van de decentralisatie bloot. Voor de toekomst dreigt een situatie waarin afwegingen over de ontwikkeling van vastgoed vooral op gemeentelijk niveau gemaakt worden. Het risico is een recreatieve overcapaciteit met alle gevolgen van dien voor het nagenoeg ongeschonden kustlandschap.

Stevig Kustpact

Eind 2015 startte Natuurmonumenten samen met vijf andere natuur- en milieuorganisaties de ‘Bescherm de kust’ campagne, die het probleem van bebouwing aankaartte. Hierop volgde een golf van protest vanuit de samenleving, vooral in reactie op het opheffen van het bouwverbod aan de kust door minister Schultz. Zij trok dit besluit weer in en zegde toe met alle partijen in gesprek te gaan om te komen tot gezamenlijke afspraken in een zogenoemd Kustpact.

,,Wij gaan ervan uit dat een stevig Kustpact een antwoord zal zijn op de zorgelijke ontwikkelingen, samengevat in dit rapport”, licht Gert de Groot toe. Natuurmonumenten is betrokken bij het opstellen van dit pact, onder regie van verantwoordelijk minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu). ,,Wij willen dat het betrekking heeft op de Nederlandse kust in brede zin én dat het leidt tot een betere bescherming van ons waardevolle kustlandschap dan nu het geval is.”

Recentelijk meldde de minister de Tweede Kamer dit Kustpact na de zomer te presenteren.

Kustontmoetingen

Natuurmonumenten en de andere groene organisaties hebben de 104.000 Baywatchers die zich schaarden achter de ‘Bescherm de kust’ campagne uitgenodigd voor drie kustontmoetingen. De eerste vindt zaterdag 11 juni plaats op het Zeeuwse eiland Neeltje Jans. Op 9 juli komen mensen samen in Noord-Holland en in Zuid-Holland op 17 september. Aanmelden kan op www.beschermdekust.nl. Doel van deze ontmoetingen is om kustliefhebbers met elkaar in contact te brengen en hen op weg te helpen om zich actief te gaan inzetten voor de bescherming van de kust.