Bart Kreulen vertrekt bij NMZH

29 april 2024

Bart Kreulen vertrekt bij NMZH

Na een dienstverband van vier jaar was 1 april de laatste werkdag van onze collega Bart Kreulen. De afgelopen vier jaar heeft Bart zich binnen onze organisatie ingezet als regisseur Natuurlijk Kapitaal. Hij heeft met succes het project Valuta voor Veen in Zuid-Holland opgezet en zeven CO2-compensatieprojecten in Zuid-Holland uitgewerkt, waarvan er nu twee bij de validator liggen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt en vier succesvol zijn afgerond en operationeel zijn. Ook heeft hij gewerkt aan de methodiekontwikkeling biobased, Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie.

Daarnaast heeft hij vanuit de NMZH samen met CE Delft de tweede editie van de Benchmark Duurzame Zeehavens uitgevoerd die in 2023 op het World Port Climate Action Programma is gepresenteerd. Met dit internationale onderzoek bij Noord-Amerikaanse, Europese en Nederlandse zeehavens kunnen wij de voortgang van de verduurzaming en klimaatopgave in de Rotterdamse haven beter volgen en beoordelen.

Begin dit jaar is de NMZH in reorganisatie gegaan om een tegenvallend resultaat in 2023 op te vangen en de financiële basis weer gezond te krijgen. Op basis van dit reorganisatieplan moesten wij afscheid nemen van Bart. We zijn Bart veel dank verschuldigd en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.