Vijfde editie Stook je Rijk van start

15 maart 2016

Vijfde editie Stook je Rijk van start

Het vijfde seizoen van Stookjerijk gaat van start. We volgen vier wethouders Wonen bij hun streven om de sociale huursector in hun gemeente te verduurzamen. Joris Wijsmuller uit Den Haag, Bert Velthuis uit Nijmegen, Paulus Jansen uit Utrecht en Nelleke Vedelaar uit Zwolle delen hun belevenissen via de vernieuwde website Stookjerijk.nl. 

Goede voorbeelden, tips & trics

Op de website vind je goede voorbeelden en tips & trics uit de praktijk van vijf jaar Stookjerijk. Sinds de start van het project in 2011 hebben de Natuur- en Milieufederaties veel waardevolle informatie verzameld over energiebesparing in de sociale huursector, waar gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen hun voordeel mee kunnen doen. In 15 gemeenten zijn ronde tafelgesprekken gehouden met alle partijen. De goede voorbeelden en tips & trics die daaruit zijn voortgekomen, staan in een Toolkit op de site, waar je vrij gebruik van kunt maken. De toolkit wordt de komende tijd verder aangevuld.

Platform

Met Stookjerijk.nl willen de Natuur en Milieufederaties ook een platform bieden voor iedereen die betrokken is bij verduurzaming van de sociale huursector. Lezers zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen via de site te delen. Dat kan door nieuws of goede voorbeelden aan te leveren of door bevindingen te delen via de Blog.

Aftrap Minister Stef Blok

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst geeft de aftrap. In zijn blog roept hij op om vooral met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen te delen en goede voorbeelden over te nemen, “zodat energiebesparing de normaalste zaak van de wereld wordt”.

Stookjerijk2016 wordt net als in voorgaande jaren afgerond met een slotbijeenkomst. De Stookjerijk-wethouders van 2016 zullen dan het stokje overdragen aan een collega uit een andere gemeente.

Initiatief

Stookjerijk is een initiatief van de Natuur- en Milieufederatie uit Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Met het project is het driepartijenoverleg tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen geïntroduceerd. De aanpak heeft haar waarde bewezen, want sinds juli 2015 is dit overleg opgenomen in de nieuwe Woningwet.