Brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties wil stop op intensivering melkveehouderij

20 januari 2016

Brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties wil stop op intensivering melkveehouderij

Een brede groep van natuur- en milieuorganisaties luidt de noodklok over de intensivering en groei van de melkveehouderij. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, de Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie roepen staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op te kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij en dit vast te leggen in een nieuwe wet.

De ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu, zo stellen de organisaties. De veestapel is vooral gegroeid doordat vorig jaar het melkquotum is losgelaten. Er kwamen vorig jaar 50.000 melkkoeien en 38.000 stuks jongvee bij, de mestproductie is daarmee sterk gestegen. Er staan steeds minder koeien in de wei, en de biodiversiteit op het platteland neemt af. De grutto, bij uitstek een Hollandse weidevogel, wordt ernstig bedreigd. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo ruimschoots is overschreden, zonder ingrijpen gaat uitbreiding en intensivering onverminderd door.

Staatssecretaris Van Dam moet volgens de organisaties kiezen voor grondgebondenheid in de melkveehouderij en zo een rem zetten op de groei van de afgelopen jaren. Het aantal koeien wordt dan gekoppeld aan de hoeveelheid beschikbare grond. Zo kan de boer zijn mest op zijn eigen land kwijt. Boeren die nu al grondgebonden zijn hoeven niet te krimpen vindt de coalitie van milieu- en natuurorganisaties. Een grondgebonden veehouderij lost het mestprobleem op, geeft de natuur meer ruimte en schept voor burgers en boeren een gezonde leefomgeving.

Lees meer: