Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 worden de 12 provinciale natuur en milieufederaties gesteund door De Nationale Postcode Loterij. Dankzij de bijdrage van de Postcodeloterij kan de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland blijven investeren in verschillende projecten, zoals de campagne Nacht van de Nacht.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is de Postcode Loterij en alle deelnemers enorm dankbaar voor hun bijdrage. Met deze hulp kunnen wij veel projecten realiseren. Jouw steun – ook via de Nationale Postcode Loterij – is onmisbaar.
Wil je meer informatie over de Nationale Postcode Loterij en haar goede doelen? Kijk dan op www.postcodeloterij.nl.

Cheque-foto-Postcodeloterij_foto-RoyBeusker_2018
Foto: Roy Beusker Fotografie

Verantwoording

Jaarlijks leggen wij over onze inkomsten en uitgaven verantwoording af in de jaarrekening en jaarverslag. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is een goed doel en in het bezit van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status en het CBF-keurmerk.