Reglement fotowedstrijd

Reglement fotowedstrijd NMZH 2022

 1. Waar zal de jury op letten:
 • Past de foto bij het thema: ‘Kleurrijk Zuid-Holland’
 • Originaliteit
 • Goede fotografische techniek
 • Is de foto gemaakt met respect voor de natuur
 • Is de foto gemaakt binnen de wettelijke kaders (denk aan verboden gebieden, afgesloten tijden, vlieghoogte, etc.)
 • Is geen overmatig gebruik gemaakt van nabewerking
 1. Deelname
 • Bij inzending van beeld(en) gaat de inzender automatisch akkoord met het geven van gebruiksrecht van het beeld aan Natuur en Milieufederatie Zuid Holland voor promotionele doeleinden, zoals gebruik in nieuwsbrief, website en social media en gedrukte media.
  Bij commercieel gebruik vindt vooraf overleg plaats.
 • Door foto’s te uploaden verklaart de deelnemer auteur van deze foto’s te zijn. Derhalve vrijwaart de deelnemer de organisatie van claims van derden met betrekking tot de ingezonden foto’s.
 • Lage resolutiebeelden kunnen door NMZH worden verstrekt aan de pers en mogen uitsluitend in het kader van deze fotowedstrijd en onder naamsvermelding gebruikt worden. De organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid wanneer media zich hieraan niet houden. Het is aan de deelnemer om hier al dan niet tegen op te treden
 • De fotowedstrijd loopt van 25 maart tot en met 20 juli 2022. Alleen foto’s die in die periode worden ingestuurd nemen deel aan de wedstrijd.
 • (Oud-)medewerkers en -bestuursleden van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) kunnen foto’s insturen, maar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

3.Specificaties

Foto’s komen uitsluitend in aanmerking voor deelname als deze:

 • Door de inzender zelf gemaakt zijn.
 • Gemaakt zijn in de provincie Zuid-Holland
 • Niet ouder zijn dan 5 jaar
 • Foto’s moeten worden aangeleverd met minimaal 1920 pixels aan de langste zijde.
 • Foto’s zijn niet groter dan 3 MB
 • Voldoen aan de eisen met betrekking tot beeldbewerking:
  • Zowel kleur als zwart/wit is toegestaan.
  • Analoge opnames dienen te worden gescand en digitaal te worden aangeleverd.
  • Uitsnedes zijn toegestaan mits minimaal 75% van het originele beeld is bewaard gebleven.
  • Fotobewerkingen zijn toegestaan mits met mate uitgevoerd en de essentie van het originele beeld bewaard is gebleven.
  • Niet voorzien zijn van een kader, teksten of naam van de fotograaf

Foto’s graag mailen (of via WeTransfer sturen) naar: communicatie@milieufederatie.nl