Jacco Duindam: de duinen beschermen voor de dieren, planten en recreanten

Jacco Duindam: de duinen beschermen voor de dieren, planten en recreanten

De duinen zijn heel kwetsbaar; het is feitelijk een begroeide zandbak. De hele Nederlandse kust behoort tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vaak ook Natura2000 en wordt via wet- en regelgeving beschermd. Toch betekent dat niet dat het automatisch goed zit met de bescherming van het duin. Jacco Duindam (52) vindt het heerlijk om door de duinen te lopen en gunt het iedereen van deze prachtige gebieden te genieten. Daarom zet hij zich al bijna twintig jaar in als consulent bij Stichting Duinbehoud.

De oren en ogen van Stichting Duinbehoud
Als duinconsulent houdt Jacco de ontwikkelingen in het duingebied tussen Hoek van Holland en Kijkduin bij. Hij functioneert als de oren en ogen van Stichting Duinbehoud, een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. De stichting komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. “Mijn hobby is vogels kijken en ik woon niet ver van het duingebied. De duinen en het strand hebben altijd mijn voorkeur gehad. Bossen zijn ook mooi, maar mijn fiets gaat automatisch richting het strand. Het gebied waar ik het meest kom zijn De Banken bij ’s Gravenzande, maar eigenlijk ken ik het hele duin goed. Zo’n twintig jaar geleden ben ik begonnen met broedvogelinventarisatie, dus ik kom al lang en vaak in het gebied. Op die manier kwam ik in contact met beheerders en hun vraagstukken. Zo ben ik bij Stichting Duinbehoud terechtgekomen.”

Het grootste deel van zijn werk als vrijwilliger bij Stichting Duinbehoud is bel-, app- en mailcontact met de beheerders van de gebieden waar hij komt. Maar het leukste aan zijn werk: “In overleg met beheerders, natuurorganisaties en andere natuurvrijwilligers zorgen dat het goed gaat met een duingebied en dat de bescherming ervan wordt meegenomen in nieuwe plannen.” Dat lijkt bijvoorbeeld te gebeuren in de nieuwbouwwijk Watergat in het Westlandse Monster. In 2016 reageerde Jacco met een kritische visie op de bouwplannen. Recentelijk werd bekend dat door zijn lobby uiteindelijk minder huizen gebouwd worden en de wijk volledig autovrij wordt. Daar bovenop komt twee hectare nieuwe natuur. Als de wijk er überhaupt gaat komen, Stichting Natuurlijk Delfland is namelijk in procedure gegaan. Maar áls de plannen doorgaan, dan heeft Jacco in ieder geval voor een natuurvriendelijkere optie gezorgd. Met de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft hij onder andere nauw contact over de verlenging van de vergunning van de strandhuisjes bij Kijkduin.

De tip van Jacco:

Het mooiste moment om naar het duin te gaan? ’s Ochtends vroeg bij zonsopkomst. Als je dan in het duin bent, ben je écht alleen. En als alle vogels zingen in het voorjaar, dan weet je niet wat je hoort. Kom vooral van de duinen genieten, maar houd rekening met hun kwetsbaarheid. En voel vanuit dat genieten ook eigendom voor het gebied. Ga met respect met de natuur om.

Beheer is heel belangrijk
Jacco ziet de duingebieden veranderen: “Stukken waar je twintig jaar geleden bij wijze van spreken kon voetballen, zijn nu duindoornbossen. De duinen verruigen zonder onderhoud. Dat is het effect van de toegenomen stikstofbelasting. Een andere verandering is de toegenomen bebouwing in het Westland langs de duinen. Veel kassen zijn of worden ingeruild voor woonwijken. De stenen begrenzing en de toegenomen recreatiebehoefte van de bewoners leggen druk op de duinen. Naar mijn mening moet er meer aandacht besteed worden aan bufferzones tussen de natuur en de woonwijken. En de recreatiebehoefte moet niet met nieuwe paden dóór de duinen vervuld worden, maar erlangs in extra recreatiegebieden.”

““Van juridische procedures word ik minder enthousiast. Ik los problemen liever op in een goed gesprek. Maar als dat niet lukt, dan sta ik op voor de natuur. De bescherming van duingebieden is wettelijk dik in orde. Maar vertaalt een ontwikkelaar, gemeente of beheerder die wetten verkeerd, dan ga ik de strijd aan om de prachtige natuur te behouden".”

Jacco Duindam