Uitsterven

Uitsterven

14 maart 2023 - 14 maart 2023
19:30 - 21:30

Op 14 maart houdt Ad Havermans een lezing getiteld: Uitsterven

In de geschiedenis van de aarde is het leven meermaals zwaar op de proef gesteld. Een meteoriet maakte een definitief einde aan de heerschappij van de dinosauriërs, wat de weg vrijmaakte voor de zoogdieren en voor onze soort.
Na een verkenning van het begrip uitsterven wordt de evolutionaire betekenis ervan verkend. Naast aandacht voor twee van de grote vijf massa-uitstervingen, wordt ook ingegaan op de vraag of in het huidige geologische tijdperk, het Antropoceen, sprake is van een (op handen zijnde) 6e uitsterfgolf.
Massa-uitstervingen zijn ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde, een reset van het gehele aardse ecosysteem.

De lezing wort gehouden in het Bezoekerscentrum de Veenweiden
Burgemeester Bruins Slotsingel 15 Alphen aan den Rijn
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelden: lezingenIVNAlphen@gmail.com
Kosten: voor IVN-leden 4 euro, voor niet leden 6 euro

Terug naar agenda

Uitsterven

Burgemeester Bruins Slotsingel 15 , Alphen aan den Rijn, Netherlands