Symposium Duinen van Voorne

Symposium Duinen van Voorne

19 november 2022 - 19 november 2022
15:00 - 17:00

  • Organisatie: Natuurvereniging Hollandse Delta
  • Inschrijven bij: corrie@lesuis.nl
  • Meer informatie: Theo Briggeman, tbriggeman@upcmail.nl
  • Website: https://hollandsedelta.knnv.nl

Is er toekomst voor de duinen en kust van Voorne?
Het symposium staat in het teken van het in april 2023 te publiceren boek Duinen en mensen Voorne, waarin een keur van auteurs aandacht schenkt aan de historische en natuurwaarden van dit gebied.
Beheerders van Natuurmonumenten en het Zuid-Hollandschap vertellen over het beheer van hun gebieden en de bedreigingen die zich voordoen. De wethouder natuur van Westvoorne stelt de rol van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee aan de orde bij het beschermen van de natuur. De directeur van de Milieufederatie gaat in op de noodzaak van een robuust netwerk van natuurgebieden op Voorne. Een heemraad van het waterschap schetst de rol van het schap bij het beschermen van de natuur, zoals peilbeheer en ecologisch bermbeheer. De voorzitter van de Natuurvereniging Hollandse Delta is dagvoorzitter en stelt de acties aan de orde die nodig zijn om de natuur op Voorne werkelijk te beschermen.

Terug naar agenda

Symposium Duinen van Voorne

Burgemeester Letterweg 30 3233 AG Oostvoorne