Manifestatie bij de NAM in De Lier tegen de gasboringen

Manifestatie bij de NAM in De Lier tegen de gasboringen

25 mei 2019
12.00 - 14.00

Op de barricaden tegen gaswinning- De NAM de lusten, omwonenden en milieu de lasten.

De Nederlandse burgers moeten van het aardgas af, maar intussen gaat de gaswinning op diverse locaties in Zuid-Holland gewoon door tot 2027. Omdat de gaskraan in Groningen eindelijk dicht moet, willen minister Wiebes en de NAM de winsten in de kleinere gasvelden vergroten.
Het ministerie van Economische zaken en Klimaat en de NAM hebben dan ook plannen om extra gas te winnen uit de gasvelden bij Gaag-Monster. Nu deze velden bijna uitgeput zijn, wil de NAM de methoden waarmee gas wordt gewonnen uitbreiden. Daarmee willen ze ook het laatste restje gas uit deze velden halen. Om maximaal gas uit de bodem te onttrekken wil de NAM onder andere gebruik maken van fracken, een methode waarbij een vloeistof met chemicaliën onder hoge druk in de bodem wordt gespoten. Hierdoor ontstaan scheurtjes in het gesteente zodat het gas dat hierin zit gewonnen kan worden.
De gevolgen van deze gaswinning zullen voor het hele gebied groot zijn. Dankzij het verhogen van de winning doormiddel van fracken zal de bodem verder gaan dalen. . Hiermee lopen gebouwen, huizen en infrastructuur in de regio risico op schade. Daarnaast zijn de gevolgen van de extra gaswinning en de daarbij behorende bodemdaling voor natuur, milieu en klimaat onduidelijk.
Actie
Gezamenlijk gaan GroenLinks, PvdA en SP, gesteund door bewoners, Milieugroep Vertowijk Maassluis en natuur- en milieuorganisaties, de strijd aan tegen de plannen om meer gas te winnen in Zuid-Holland. Op zaterdag 25 mei is er vanaf 12:00 uur een manifestatie bij de NAM in De Lier. Tijdens deze actiebijeenkomst kan iedereen zijn stem laten horen tegen het plan van minister Wiebes om de gaswinning in het Gaag-Monster gasveld te verhogen.

Terug naar agenda

Manifestatie bij de NAM in De Lier tegen de gasboringen

Eetcafe Westgaag, Transportweg, Maasdijk, Netherlands