Geschiedenis en natuur van het Achterbos

Geschiedenis en natuur van het Achterbos

18 september 2022 - 18 september 2022
09:30 - 11:30

De Duijvenvoordse en de Veenzijdse polder zijn veenweidegebieden waarvan de oorsprong teruggaat tot in de voorlaatste ijstijd. In dit weidegebied vinden we het Achterbos, plaatselijk ook bekend als het laarzenpad. Het is een heel kleine parel in de drukte van de Randstad. Aan de achterzijde van het bos heeft u een uitzicht van Den Haag tot aan Leiden, met een in het landschap zichtbare historie die teruggaat tot aan de middeleeuwen. De gids neemt u in gedachten mee naar het verleden.

Terug naar agenda

Geschiedenis en natuur van het Achterbos

Tuinenlaan 6, Leidschendam, Netherlands