Ganzen bus excursie

Ganzen bus excursie

25 januari 2020
08:00 - 17:00

Op zaterdag 25 januari 2020 a.s. is er weer de traditionele ganzenexcursie van de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o.. Een gezellig uitje met vrienden of familieleden; iedereen kan van deze dag meegenieten.
Een mooie route met de bus langs enkele ganzengebieden in de Zeeuwse Delta. Zeeland is een van de vogel rijkste gedeeltes van Nederland en we vinden er diverse interessante vogelkijkgebieden. Buiten de ganzen zullen we zeker ook andere vogelsoorten waarnemen. Tijdens de busreis zal Louis Westgeest, zoals vanouds, vertellen over de natuur en de geschiedenis van het gebied.

Als je wilt deelnemen dan is het noodzakelijk om je van te voren op te geven. Dit kant via pr@vogelsrijnwoude.nl of telefonisch op 06-30690756
Kosten zijn €34,00 dit is inclusief lunch
Direct betalen op bankrekening NL 61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. VWG Koudekerk / Hazerswoude onder vermelding van Ganzenexcursie 2020 want dan is je inschrijving pas definitief
Vertrek carpoolplaats N11/N209 Hazerswoude

Terug naar agenda

Ganzen bus excursie