Excursie dagvlinders en libellen

Excursie dagvlinders en libellen

2 augustus 2020 - 2 augustus 2020
14.00

  • Organisatie: IVN IJssel en Gouwe
  • Inschrijven bij: j.uilenbroek@hccnet.nl

Dagvlinders en libellen zijn een indicator voor natuurvriendelijk beheer van groene gebieden. Zij stellen eisen aan hun leefgebied en zijn gevoelig voor veranderingen. Als in een gebied bepaalde planten of structuren verdwijnen reageren zij als één van de eerste diergroepen met achteruitgang of zelfs verdwijning. Dagvlinders en libellen zijn kritische bewoners die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving. Zij zijn ook mooi en aansprekend en vergroten de visuele waarde van een gebied. Bij een goed beheer, zelfs van een relatief klein gebied, levert het vaak verrassende resultaten op.

De groenstrook de Noorderhout is zo’n gebied, met langs de zijkanten van het bosplantsoen speciale vlinderranden.

De excursie, georganiseerd voor de gemeente Gouda, start bij de hoofdingang aan de Noordhoef en begint om14.00 uur. Excursieleider: Kees Hendriks (KNNV)

Let op: i.v.m. de coronamaatregelen is de deelname beperkt! Opgave verplicht op emailadres j.uilenbroek@hccnet.nl   

Terug naar agenda

Excursie dagvlinders en libellen

Noordhoef, Gouda, Netherlands