DE NATUUR ALS PARTNER. GROENE CIRKELS, DE RENAISSANCE VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

DE NATUUR ALS PARTNER. GROENE CIRKELS, DE RENAISSANCE VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

28 maart 2024
20:00 - 22:00

Tijdens de Edoperiode wist Japan tussen 1603 en 1868 een geïsoleerde maar zeer goed functionerende samenleving zonder afval te realiseren. De eerste circulaire economie was een feit. De eerste mondiale specialisatie van de veeteelt vond plaats in Holland op basis van circulariteit. In het programma's Groene Cirkel Heineken staat de mondiale voetafdruk van het bedrijf centraal, wordt een verbinding gelegd tussen het productieproces van de brouwerij en haar omgeving en worden principes uit het verleden (circulariteit) nieuw licht ingeblazen. Groene Cirkels onderscheidt zich doordat overheden, maatschappij, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan complexe opgaven op basis van gelijkwaardigheid. De groene cirkel bijenlandschap is in enkele jaren zeer succesvol geworden. Rond Leiderdorp is het aantal bijensoorten met 35% gestegen. Vanuit Alphen varen de eerste elektrische schepen en in het Groene Hart zijn boeren aan de slag met kruidenrijk grasland en hoge waterstanden. Terug naar agenda

DE NATUUR ALS PARTNER. GROENE CIRKELS, DE RENAISSANCE VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp