BIODIVERSITEIT IN LEIDERDORP

BIODIVERSITEIT IN LEIDERDORP

4 april 2024
20:00 - 22:00

Op het niveau van Leiderdorp hebben wat betreft biodiversiteit de Gemeente (College van B&W, Gemeenteraad, ambtelijk apparaat) en de inwoners zelf een rol. Enkele jaren geleden hebben College en Raad een duurzaamheidagenda vastgesteld. Een nieuwe, aangepaste agenda is in voorbereiding. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van deze agenda. Hierdoor wordt het beleid inzake biodiversiteit vastgesteld en worden diverse beheersmaatregelen geformuleerd en in uitvoering genomen. Het omvat het beleid t.a.v. van parken als de Bloemerd en de Houtkamp, het bomenbestand en het groenbeheer. Zo is het gebruik van de van onkruidverdelger Round Up (glyfosaat) enige jaren geleden beëindigd en vervangen door thermische bestrijding. Daarnaast voert de Gemeente projecten uit voor publieksvoorlichting en stimulering van het gedrag van de inwoners (bijv. het project tegelwippen). De inwoners zelf kunnen een bijdrage leveren in hoe zij omgaan met hun tuin, de stadsvogels en het gebruik van chemicaliën. Terug naar agenda

BIODIVERSITEIT IN LEIDERDORP

van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp