BEDREIGDE BIODIVERSITEIT. IS DE ZESDE MASSA-EXTINCTIE AL GAANDE?

BEDREIGDE BIODIVERSITEIT. IS DE ZESDE MASSA-EXTINCTIE AL GAANDE?

14 maart 2024
20:00 - 22:00

Is de mens zelf verantwoordelijk voor de huidige teloorgang van de biodiversiteit? Toen Homo sapiens zich over de wereld verspreidde, verdween op de verschillende continenten de macrofauna. Nu sterven er dagelijks ook veel kleinere soorten uit. We bespreken de oorzaken daarvan zoals ons land- en zee gebruik en de wijze waarop we soorten en hulpbronnen exploiteren. Ook invasieve soorten, [dieren, planten, schimmels of micro-organismen die door menselijk handelen terecht komen in een gebied waar ze van oorsprong niet voorkomen] zijn een bedreiging voor de biodiversiteit. En hoeveel soorten zullen zich kunnen aanpassen aan de snelheid waarmee nu wereldwijd het klimaat verandert? Terug naar agenda

BEDREIGDE BIODIVERSITEIT. IS DE ZESDE MASSA-EXTINCTIE AL GAANDE?

4.5297901