Geert van Poelgeest: Bouwen aan een natuurlijker Delfland

Geert van Poelgeest: Bouwen aan een natuurlijker Delfland

“De natuur is alles, het omvat het totale leven. Daar moeten we heel zuinig op zijn.” Daarom zet Geert van Poelgeest (1951) zich al ruim vijfendertig jaar in voor Natuurlijk Delfland. Hij is als voorzitter betrokken bij vele projecten op het gebied van natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming in en om Delft.

Hoofd, hart en handen
Natuurlijk Delfland is een van de 48 afdelingen van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Geert is als medeoprichter van deze afdeling sinds 1985 betrokken. “Natuurlijk Delfland is actief met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Dit zijn de pijlers waarop wij aan een natuurlijker Delfland bouwen. Ik herken een mens in onze vereniging en deze doelen: hoofd, hart en handen. Ofwel; denken, voelen en handelen. Ik kan geen activiteit bedenken die niet binnen deze doelen past en daarmee niet binnen de natuur. De natuur omvat alles en dat vind ik fantastisch.”

Onder de pijler natuurstudie hangen verschillende studiegroepen. De Studiegroep Planten inventariseert bijvoorbeeld het voorkomen van wilde planten als werkgroep van de landelijke organisatie FLORON. En voor RAVON monitort Natuurlijk Delfland inheemse reptielen, amfibieën en vissen. Natuureducatie vindt vooral plaats vanuit het Melarium, centrum voor natuur, bijen en kunst dat Natuurlijk Delfland beheert. “Daar organiseren we cursussen en excursies. Maar sinds corona hebben we ook het ‘zoomen’ ontdekt. De online bijeenkomsten trekken veel meer deelnemers, vaak wel 70-80 per lezing. Daar gaan we zeker mee door!”

“De pijler natuurbescherming brengen we op twee niveaus in de praktijk; we steken letterlijk de handen uit de mouwen door padden over te zetten, wilgen te knotten, reuzenberenklauwen te steken en boomgaarden te onderhouden. Maar we zijn ook regelmatig bij gemeenteraden te vinden en zelfs in de rechtszaal. Daarnaast worden we ook uitgenodigd bij verschillende overheden.” Samen met de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker werkt Natuurlijk Delfland aan een project bij de Lepelaarsplas voor het Hoogheemraadschap van Delfland. “Daar inventariseren we de soorten in het gebied. De volgende stap is om beheer- en inrichtingsadvies te geven. En als het plan eenmaal gerealiseerd is, willen we er excursies organiseren en beheerstaken uitvoeren. In dit project komen al onze organisatiedoelen samen.”

 

De duurzame tip van Geert:

“In je dagelijks leven kan je veel invloed uitoefenen: Waar koop je je boodschappen? Waar stal je je geld? Hoe vervoer je je? En gun jezelf de tijd om kennis te maken met de duurzamere alternatieven. Woon je in de regio en wil je je inzetten voor de natuur? Wordt dan lid van Natuurlijk Delfland!”

 

Trots op de organisatie
“Ik doe dit werk met veel plezier. Als voorzitter pak ik mijn verantwoordelijkheid op en probeer daar anderen bij te betrekken. Ik ben trots hoe we sinds 1985 van niks tot een volwaardige organisatie zijn gegroeid, en met name op de organisatiestructuur. We zijn een lerende organisatie en ons organisatiehandboek biedt daar fantastische handvaten voor. We zijn landelijk de derde KNNV-organisatie wat betreft grootte en hebben recent ons vierhonderdste lid verwelkomd. Het organisatiehandboek helpt ons gigantisch om leden te ondersteunen bij het starten van projecten, en hen vervolgens zoveel mogelijk verantwoordelijkheden te geven. Want als bestuur kunnen we niet overal bij betrokken zijn, maar samen met alle vierhonderd leden zijn we als organisatie wel sterk betrokken bij de natuur van Delfland.” Lezers die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van Natuurlijk Delfland kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

““Mijn drijfveer is de liefde en de verantwoordelijkheid voor de natuur. De natuur geeft heel veel plezier. Ik kan mezelf er helemaal in kwijt. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik mij daarvoor inzet. Het is een bron van inspiratie, op alle mogelijke manieren. Ik kan mijn hele menszijn in de natuur kwijt.””

Geert van Poelgeest