Yes we can!

Yes we can!

De afgelopen maand werden we opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Ongekende regenval in Limburg, delen van België en Duitsland. Naast enorme materiële schade ook een enorm menselijk leed. Met dit keer ook dodelijke slachtoffers. Niet in Limburg maar in Duitsland en België waren 192 doden te betreuren en zijn nog steeds een aantal personen vermist. Klimaatverandering komt dichterbij en is steeds heftiger zichtbaar in de eigen omgeving. Wat vaststaat, is dat we als samenleving niet klaar zijn voor deze ongekende en langdurige hoosbuien. Ook delen van Nederland worden door hun huidige inrichting en specifieke omgevingsfactoren steeds kwetsbaarder.

Het zesde klimaatrapport van de toonaangevende klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verscheen begin augustus. Wereldwijd sloeg dit opnieuw in als een bom. Voor ons niet echt nieuwe feiten, maar wel de signalering dat de klimaatverandering steeds sneller gaat en dat er nog steeds te weinig gebeurt om dit tegen te gaan. In de nieuwsbrief kunt u ook onze reactie hierop lezen.

Na de publicatie van dit soort rapporten merk ik dat het mij persoonlijk veel energie kost om met een positieve blik te blijven werken aan de klimaataanpak. Ik moet mij altijd herpakken, ook omdat wij als samenleving even opveren door de impact, maar iedereen al snel weer overgaat tot de orde van de dag.
Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden van een effectieve klimaataanpak in Zuid-Holland, ook door de herkenbare inzet van zovelen. Deze projecten geven mij veel positieve energie en de nodige inspiratie. Laten wij vooral samen doorgaan met de stappen die we wel kunnen zetten in Zuid-Holland.

Een paar voorbeelden van specifieke bijdragen in de klimaataanpak:

Project Natuurlijke Klimaatbuffers
Tegengaan van waterschade, funderingsschade en hittestress in stedelijk gebied; verzilting, veenoxidatie en overstromingsrisico’s in landelijk gebied; dat zijn de belangrijkste uitdagingen waar Zuid-Holland voor staat als gevolg van klimaatverandering. De NMZH is al 12 jaar partner van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Vanuit deze samenwerking zijn al 7 mooie natuurlijke klimaatbuffers in Zuid-Holland gerealiseerd. Ook de komende jaren willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van nieuwe klimaatbuffers in het stedelijk gebied en landelijk gebied.

 

 

Project Natuurinclusieve energietuin Zonnepark Kijfhoek
Met dit project willen wij samen met de omgeving en relevante stakeholders onafhankelijk van de ontwikkelaar een ruimtelijk ontwerp maken van een multifunctioneel, natuurinclusief en breed gedragen zonnepark de Kijfhoek, volgens het idee van de Energietuinen. Als het aan ons ligt moet het een toonaangevend natuurinclusief zonnepark worden dat de biodiversiteit versterkt en een meerwaarde levert aan de totale omgeving en de grootschalige opwek van zonne-energie. Zo kan een beleefbaar landschap ontstaan naar het voorbeeld van ons concept voor de Energietuinen (https://energietuinen.nl ).

 

 

 

Natuur in de Stad
Stedelijke ontwikkelingen gaan hard. Ruimte in de stad wordt steeds schaarser en de aanwezige flora en fauna krijgen niet de aandacht die ze verdienen. De nog aanwezige biodiversiteit komt hierdoor verder onder druk. Er is een impuls nodig om dit proces te keren en tot herstel te komen. Met dit project gaan wij aan de slag met de bewustwording op bestuurlijk- en ambtelijk niveau om tot een verbeterde aanpak te komen. Ook willen we met de provincie Zuid-Holland werken aan een voucherregeling om iedereen in het stedelijk gebied uit te dagen om met voorstellen te komen om het leefgebied van flora en fauna in de stad te versterken. Uiteindelijk kunnen wij zo ook met elkaar een bijdrage leveren om de hittestress in de stad tegen te gaan.

Drie kleine stappen die wij als NMZH nu gaan zetten naast al onze lopende projecten en programma’s om Zuid-Holland meer natuurinclusief en klimaatbestendig te maken. We willen hiermee ook inspirerende voorbeelden creëren die elders navolging kunnen krijgen. Laten zien dat het kan.

U zult begrijpen dat dit mij meer energie geeft dan iedere keer opnieuw kennis te nemen van rapporten die zeggen dat het slechter gaat met het klimaat en de biodiversiteit. Begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk moeten wij er kennis van nemen en naar gaan handelen. Maar we moeten ook gewoon aan de slag, beginnen en aanpakken. Niet de gemakkelijkste weg maar wel de beste. Herkent u zich in deze aanpak of heeft u zelf ideeën of wilt u samen met ons zo’n stap gaan zetten. Neem dan contact op via info@milieufederatie.nl.