Blog: Veerkracht en vitaliteit

Blog: Veerkracht en vitaliteit

De wereld is door de uitbraak van het coronavirus abrupt veranderd. Het maatschappelijk functioneren is bijna volledig tot stilstand gekomen. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Alle aandacht gaat nu uit naar de bestrijding en de impact van het coronavirus op onze samenleving. Er zijn wereldwijd, maar ook in Nederland, al veel doden te betreuren en er is nog geen zicht op het einde hiervan. Het aantal doden begint het aantal slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 te benaderen. De zorg draait op volle toeren om iedereen de juiste behandeling te kunnen blijven bieden. Bijna iedere Nederlander neemt de regels in acht om verdere verspreiding of nieuwe uitbraken te voorkomen. Zo kan het coronavirus zoveel mogelijk gecontroleerd worden bestreden. Alle respect voor iedereen die hieraan een bijdrage levert.

Onze economie krijgt een enorme klap. Niet alleen door het virus en de nasleep hiervan. Maar ook door ontstane internationale economische situatie. Nederland als handelsland is een belangrijke wereldwijde exporteur. Met relatief weinig maakindustrie en veel bedrijven met vaak kleine marges in verouderde bedrijfsmodellen zijn wij heel kwetsbaar. Kijk naar de land- en tuinbouw, luchtvaart, mobiliteit en fossiele gedreven industrie. De internationale economische situatie en post-corona effecten op deze sectoren maakt de transitie naar een circulaire economie nog noodzakelijker dan voor de coronacrisis.

We moeten ons gedrag aanpassen
Maar veel projecten op het gebied van de verduurzaming van onze samenleving zijn stilgevallen of worden voor langere tijd uitgesteld, of draaien nog maar op een laag pitje door. Ook worden de eerste maatregelen om meer CO2 te reduceren doorgeschoven. Aan de ene kant begrijpelijk want de uitbraak en bestrijding van het coronavirus vereist nu alle energie. Maar toch moeten wij de transitie en klimaatopgave niet te langdurig gaan veronachtzamen.

Nog maar weken geleden stonden de media bol van de stikstofproblematiek, scoorde wij het ene warmterecord na de andere. Waren er internationaal enorme bosbranden, grote en langdurige droogte en watertekorten. Het verlies aan biodiversiteit, er is nog maar 16% van de oorspronkelijke Nederlandse biodiversiteit over en deze opsomming is niet uitputtend. Dat is nu niet allemaal door het virus verdwenen als sneeuw door de zon, maar in de media overschaduwd. Alle maatregelen in het kader van het virus laten zien dat wij door menselijk handelen emissies kunnen terugdringen. Dus zijn ze ook ontstaan door menselijk handelen. Ons gedrag kunnen aanpassen op deze enorme gewijzigde omstandigheden is een belangrijke sleutel om het coronavirus te bestrijden, maar ook voor de klimaatopgave.

Gezond en sterk uit de crisis!
Veel van de keuzes die wij de komende maanden moeten maken om weer gezond en sterker uit deze crisis te komen kunnen ons ook helpen bij de klimaatopgaven. De transitie naar een circulaire economie, de mooie koploper bedrijven in Zuid-Holland, de voedseltransitie naar kringlooplandbouw en meer regionale en lokale voedselketens en de keuze die wij maken voor het voedsel op ons bord. De enorme economische steunpakketten die gemaakt worden om onze economie er weer bovenop te helpen zullen wij moeten verbinden aan de transitie naar een circulaire economie. Parallel aan de bestrijding van het coronavirus zullen we moeten blijven investeren in een duurzame samenleving. Om als samenleving veerkrachtig en weer vitaal, gezond en sterker uit deze crisis te komen.

Maar voor nu: blijf vooral gezond en help elkaar waar nodig!

Alex Ouwehand