Trendbreuk automobiliteit urgent. Ministerie negeert klimaatcrisis

Trendbeuk automobiliteit urgent. Ministerie negeert klimaatcrisis

Op 27 juni jl. maakte minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat 14 wegenprojecten en 3 vaarwegprojecten uitgesteld worden. Citaat uit het persbericht: ‘Door stikstofproblemen, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd.

29 november 2023

Wij vinden deze argumentatie even opmerkelijk als verontrustend. Wij hebben sterk de indruk dat drie belangrijke akkoorden hierbij genegeerd zijn. Het gaat om het Klimaatverdrag van Parijs, internationaal breed gedragen (2015), het Klimaatakkoord , van het kabinet en andere partijen (2019) en het Schone Lucht Akkoord, van het Rijk, de Provincies en vele gemeenten (2020). Hoe is dit mogelijk?

Waarom spelen genoemde akkoorden in dezen geen rol? Wij vinden het heel verontrustend dat de steeds maar groeiende automobiliteit gewoon maar door lijkt te gaan. In de landelijke politiek wordt er niet fundamenteel over gedebatteerd. En evenmin vormt het een onderwerp voor kritische journalisten. Bovendien: terwijl andere sectoren van de economie wel aan kritiek blootstaan omdat ze medeveroorzakers zijn van de klimaatproblematiek, lijkt de automobiliteit buiten schot te blijven. Dat blijkt uit de bovengenoemde argumentatie van de minister.

Veel plannen voor uitbreiding van de autowegcapaciteit zitten al jaren in de pijplijn en waren er al voor het Akkoord van Parijs. Het plan tot verbreding van de A4, onder meer in Midden-Delfland, dateert uit 2012. Een heroverweging van deze plannen heeft echter niet plaatsgevonden. Nog eens: hoe is dit mogelijk?

Dit probleem speelt landelijk.

Zeker: het is een feit dat het in Nederland steeds drukker wordt. De bevolking groeit. Het aantal woningen neemt toe. Maar is het daarmee een natuurwet dat personenautobezit en -gebruik maar moeten blijven toenemen? Is het daarmee een natuurwet dat de verkoop van de, zeer schadelijke, SUV’s  moet blijven groeien? En dwingen de nu volgende gegevens over dat bezit en gebruik niet tot een trendbreuk?

– De bezettingsgraad van personenauto’s is gemiddeld slechts 1,4.
– Personenauto’s staan gemiddeld 95% van de tijd stil en nemen aldus heel veel ruimte in die niet meer op een andere manier gebruikt kan worden. En dat in een land met grote ruimteschaarste.
– Van de autoritten in Nederland gaat eenderde over minder dan 7,5 km en 50% over minder dan 5 km. De campagne van nou juist het Ministerie zelf (‘Da’s zo gefietst’ van mei 2023) wijst erop dat dit anders kan en moet.

ONZE OPROEP:
Wij willen dat het Ministerie de klimaatproblematiek niet langer negeert. We moeten anders gaan kijken naar de automobiliteit

Blog door: Henk Tetteroo en Nienke Schuil