NMZH: 50 jaar in 2022

NMZH: 50 jaar in 2022

Wat een mijlpaal gaan wij als NMZH op 19 april 2022 bereiken! Precies op die dag 50 jaar geleden is de voorloper van de NMZH in Rotterdam opgericht. In die 50 jaar is veel gebeurd: met de ontwikkeling van de samenleving, met ons als organisatie, met de individuele medewerkers en vrijwilligers door de jaren heen. In die 50 jaar zijn duizenden en duizenden inwoners van Zuid-Holland betrokken geweest bij het werk van de NMZH. Als directeur, die slechts 11 van deze 50 jaar zijn bijdrage heeft mogen leveren, ben ik enorm trots op iedereen die zich samen met of vanuit de NMZH al die jaren heeft ingezet voor de natuur en het landschap, de kwaliteit van de leefomgeving en de verduurzaming van de provincie Zuid-Holland. Als organisatie laten wij deze mijlpaal natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en zullen dit jaar online en offline diverse activiteiten organiseren. Op een later moment volgt hierover meer informatie.

Jubileumsymposium
Wat wel al duidelijk is: op donderdag 21 april 2022 gaan wij, als de coronamaatregelen dit toelaten, een jubileumsymposium organiseren in Museon-Omniversum. Beide organisaties zijn dit jaar samengaan om nog meer aandacht te geven aan klimaatverandering in hun programma’s en exposities. Binnenkort start de vernieuwde One Planet Expo. In deze expositie staan de 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties centraal. Als NMZH voelen wij ons verbonden met deze doelen en zijn wij ook blij dat wij ons jubileumsymposium kunnen verbinden aan het ‘One Planet impact center voor een duurzame toekomst’. Aan het programma voor ons jubileumsymposium wordt nu gewerkt. Maar ik hoop dat wij dan samen hierop het glas kunnen heffen. We gaan ook kijken of al onze nieuwsbrieflezers en personen die verbonden zijn met de NMZH, in dit jubileumjaar een bezoek kunnen gaan brengen aan de One Planet Expo.

Jubileumwebsite met verhalen
Bij het ontvangen van deze nieuwsbrief is onze jubileumwebsite www.over50jaar.nu online gezet. Tot aan 21 april gaan wij op deze website verslag doen van een brede selectie van onze activiteiten en hoogtepunten uit de afgelopen 50 jaar. Onder meer met persoonlijke ervaringen van betrokken medewerkers, bestuursleden en organisaties in het Zuid-Hollandse Natuur en Milieunetwerk, door de jaren heen. Ook de voortdurende strijd in deze 50 jaar om natuur en landschap een stem te geven en samen met velen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en verduurzaming van de provincie, kan niet ontbreken.

Ook willen wij iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij het werk van de NMZH uitnodigen om een persoonlijke ervaring te delen. Op de jubileumwebsite zetten we al deze informatie in een tijdlijn. Je kan je bijdrage delen via info@milieufederatie.nl. Laten wij samen een mooie tijdlijn opbouwen en zichtbaar maken waarvoor de NMZH en diens netwerk staat.

Vooruitblikken
Na 21 april richten wij ons in dit jubileumjaar op de toekomst. Natuurlijk houdt het na 50 jaar niet op. In Zuid-Holland anno 2022 is nog veel werk aan de winkel. De huidige staat van Zuid-Holland vereist dat ook. Onze provincie staat er op te veel gebieden niet goed voor en gaat nog steeds gebukt onder de grote impact van de uitstoot van CO2 en Stikstofoxiden, de grote effecten van het gebruik van drijfmest en pesticiden op mens en natuur. Met als gevolg een steeds groter verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en gezondheidsimpact. Maar ook de nauwelijks afbreekbare (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen die in veel te veel industriële processen worden gebruikt en legaal en illegaal worden geloosd in ons oppervlakte water blijft niet zonder effect. We bouwen als het waren weer een nieuwe crisis op met een enorme impact op mens en natuur in de komende 10 jaar.

De creativiteit om schijnoplossingen te bedenken voor grote maatschappelijke problemen is in volle gang, maar gaat niet de oplossingen bieden die nodig zijn. De media staan bol van de voorbeelden. Het huidige milieubeleid en de manier waarop de overheid zichzelf hierbij heeft georganiseerd, houden het zeker geen 10 jaar meer vol. Vergunningverlening en handhaving schieten ernstig te kort, waardoor de belangen van het bedrijfsleven ten opzichte van de samenleving nauwelijks nog evenredig kunnen worden afgewogen. Ook de transparantie en navolgbaarheid van het overheidshandelen komt steeds verder onder druk, en bedreigt het draagvlak onder de vergunningverlening en de rol van de overheid daarbij. Kijk naar Schiphol, Tata Steel en dichterbij huis Chemours in Dordrecht.

Maar ook hoe wij nu omgaan met de stikstofcrisis. De beleidsinzet om tot een structurele verbetering en transitie te komen is verre van voldoende. Steeds vaker gaan burgers of maatschappelijke organisaties naar de rechter om verbeteringen af te dwingen. Bijna altijd krijgen zij gelijk, maar duurt het heel lang voor er daadwerkelijk door de overheid actie wordt ondernomen of gaat de overheid gewoon weer in hoger beroep. Zo gaat veel kostbare tijd verloren. Ook in Zuid-Holland zijn hiervan voorbeelden. De vraag is dus niet meer òf wij de komende 10 jaar nog wel uit de voeten kunnen met het huidige milieubeleid en de rol die de overheid daarbij en tevens vanuit de omgevingsdiensten en inspecties vervult. Maar hoe we de rol van de overheid en het beleid zo gaan inrichten dat het wel effectief gaat worden voor de opgaven waar we in Zuid-Holland voor staan.

Daarbij is de inzet van de NMZH relevant en onontbeerlijk. Maar we kunnen niet alles meer aanpakken. Onze organisatie is daarvoor te klein en de financiële middelen te beperkt. We zullen dus slimme keuzes moeten maken en met een heldere strategie onze inzet moeten gaan leveren. Dat kunnen wij nooit alleen. Samen met jullie willen wij onze agenda voor de toekomst gaan bepalen met een duidelijke focus op een inzet voor de komende vijf jaar. Zeg maar onze verjaardagswensen voor de komende vijf jaar. Begin maart komen wij hier graag bij jullie op terug! Mocht je nu al ideeën hebben waaraan wij de komende vijf jaar in het bijzonder moeten gaan werken. Laat het ons weten!

Op naar de volgende 50 jaar met een ijzersterke werkagenda en inzet van de NMZH!