Blog: Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Blog: Krimp luchtvaart onvermijdelijk

De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van het nationaal klimaatbeleid. Wanneer de luchtvaart in dit tempo door blijft groeien, is de uitstoot in 2050 verdubbeld. De luchtvaart stoot dan ruim twee keer zoveel uit als alle andere sectoren bij elkaar (landbouw, industrie etc.). En zit daarmee dan ver boven de uitstootnorm die voor de rest van Nederland geldt. Naast CO2, stoten vliegtuigen ook veel ultrafijnstof en stikstof uit. Het RIVM berichtte deze zomer al dat dit tot gezondheidsschade voor omwonenden van luchthavens leidt. Toch bestaan ook voor de maximale uitstoot van ultrafijnstof nu nog geen normen. Het is belangrijk dat de minister nu harde grenzen gaat stellen.

Daarnaast beschermt de overheid de luchtvaart tegen belastingen en andere beperkende maatregelen en beroept zich daarbij op het ‘economisch belang’ van Schiphol. Maar de bijdrage aan de economie wordt flink overschat. Er wordt onnodig veel en spotgoedkoop gevlogen, ook naar bestemmingen die goed bereikbaar zijn met de trein of bus. De milieuschade die dat geeft, wordt niet belast. Bovendien stapt één op de drie reizigers alleen over op Schiphol en draagt daarmee nauwelijks iets bij aan de Nederlandse economie. Gemeten in vliegbewegingen, heeft ons kleine land inmiddels wel de grootste luchthaven van Europa.

Wat ons betreft moet er snel een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.

Eind dit jaar komt minister Van Nieuwenhuizen met de nieuwe luchtvaartnota 2020-2050. Ik ben zelf erg benieuwd met welke inzet het kabinet richting gaat gegeven aan de ontwikkeling van de luchthavens, vliegroutes en belasting op vliegen. Maar ook welke uitgangspunten het kabinet presenteert om de belangen van omwonenden beter te borgen. Ook omwonenden met geluidshinder en longproblemen moeten kunnen rekenen op onze minister.

Diverse natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid. Daarom hebben wij begin oktober een alternatieve luchtvaartnota namens een brede coalitie van maatschappelijke organisaties gepresenteerd aan de minister.

Reizen moet mogelijk blijven, maar wel binnen de grenzen van het klimaat. Dat wordt de nieuwe realiteit en daarvoor hebben wij nu oplossingen aangedragen.

Een-nieuw-toekomstbeeld-voor-luchtvaart