Blog: Klimaatakkoord en Groningen = Wiebes

29 maart 2018

Blog: Klimaatakkoord en Groningen = Wiebes

Op 28 maart lanceerde een groot aantal organisaties, waaronder milieuorganisaties, het manifest om een forse versnelling in de verduurzaming van gebouwen te realiseren. Door extra rendementseisen te stellen aan nieuw te installeren verwarmingsinstallaties willen zij dat o.a. bereiken. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 mono cv-ketels niet meer gekocht kunnen worden. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar met betere rendementen en duurzaamheidsprestaties om dit nu goed te kunnen regelen.

Steeds meer nieuwbouw wordt ‘aardgasloos’. Een mooi project in Zuid-Holland is de nieuwbouwlocatie Valkenburg waar zo’n 5.000 woningen worden gerealiseerd die volledig zelfvoorzienend in energie gaan worden. Geen aardgasnet meer. Maar wind-, zonne-energie en hightech-oplossingen die voorzien in schone en betaalbare energie. Deze locatie wordt daarmee een van de eerste grotere woningbouwlocaties die helemaal zelfvoorzienend wordt wat energie betreft. Ook voor deze noodzakelijke transitie zijn nu al voldoende alternatieven met betere rendementen en duurzaamheidsprestaties beschikbaar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert gemeenten om bestaande wijken aardgasvrij te maken. In Zuid-Holland zet Rotterdam in op een toekomstbestendige stad zonder aardgas. Wat de alternatieven precies zijn voor aardgas verschilt per huis en per wijk. De twee opties waar aan gewerkt wordt zijn restwarmte uit de Rotterdamse haven en industrie voor de stadsverwarming of een oplossing waarbij huizen met elektriciteit (all-electric) worden verwarmd. Biogas en waterstof, zijn mogelijk nog andere alternatieven. Steeds meer gemeenten gaan met gerichte wijkaanpakken hun wijken integraal verduurzamen. Rotterdam is daarvan een mooi voorbeeld.

Vandaag het langverwachte besluit over de gaswinning in Groningen. Het kabinet maakt binnen 12 jaar een einde aan de gaswinning in Groningen. De eerste tussenstap is in 2022 dan moet de gaswinning zijn teruggebracht tot onder de 12 miljard kuub en vervolgens worden afgebouwd tot 0. Het kabinet voegt daar nog aan toe dat dit “volgens het snelst mogelijke pad” moet gebeuren. De aardbevingen, gevolg van de gaswinning, zijn volgens het kabinet niet langer aanvaardbaar. Vorig jaar werd nog 23,6 miljard kuub gas in Groningen gewonnen.

Wat een enorme voornemens en plannen. Gas heeft Nederland in de afgelopen jaren veel gebracht en nu gaan wij in één decennium de gaswinning in Groningen stoppen. Natuurlijk is gas nog niet helemaal uit onze samenleving weg te denken. Maar de productie van duurzame energie gaat hierdoor wel weer een extra impuls krijgen. Ook deze week werden de plannen voor nieuwe windparken in de Noordzee gepresenteerd. In het Energieakkoord, dat in 2013 is afgesloten, staan vijf windparken op zee gepland die in 2023 4,5 gigawatt leveren. Met de nieuwe parken die tussen 2024 en 2030 gerealiseerd moeten worden komt er 7 gigawatt bij. In 2030 komt 40 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland van windmolens in de Noordzee.

Het bijzondere van deze week is dat de gesprekken over het nieuwe klimaatakkoord pas net zijn begonnen en het nog maanden gaat duren tot er een echt klimaatakkoord ligt. Maar deze eerste stappen zijn al heel hoopgevend.