Kerstfeest in breder perspectief

22 december 2022

Kerst als familiefeest. Grootouders genieten als geen ander van hun kleinkinderen en zijn ook vaak de drijvende krachten achter deze familie en gezinsmomenten. Ze staan als geen ander ook tussen de generaties. 60% van alle 18-80 jarigen maakt deel uit van drie generatiegezinnen. 60% van alle ouders voedt hun kinderen op in de geest van hun eigen ouders. Grootouders verbinden zo generaties. Gemiddeld zit er 50 jaar tussen de grootouder en het kleinkind. 50 jaar is ook een periode die een mens goed kan overzien en een periode waarin grootouders de wereld weer zachtjes aan gaan doorgeven aan hun kleinkinderen. Veel grootouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kleinkinderen. In 50 jaar is de wereld ook behoorlijk veranderd. Dat geldt zeker voor ons leefmilieu en klimaat. In het in december 2015 afgesloten Parijse Klimaatakkoord wordt duidelijk dat we geen 50 jaar meer hebben om te voorkomen dat de aarde met 2 graden of meer zal opwarmen. De komende 5 à 10 jaar zal alles op alles gezet moeten worden om dit te voorkomen. In 2014 is er een nieuwe beweging ontstaan: “Grootouders voor het Klimaat’. Een beweging waarbij grootouders op de bres komen voor hun kleinkinderen. Willen we de aarde leefbaar houden voor volgende generaties dan is een 100% duurzame energievoorziening noodzakelijk. Grootouders voor het klimaat komen op voor kinderen en kleinkinderen en zetten hun schouders onder deze opgave. Je kan meer lezen over deze beweging op: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl. Als grootouder kan je je natuurlijk ook aansluiten bij deze beweging om zo de maatschappelijke druk te vergroten en zelf een steentje bij te dragen. Kortom, grootouders inspireren niet alleen voor een kerst als familiefeest maar ook om zelf een bijdrage te leveren voor een betere wereld.illustratie waarin kerstballen aan een kerstslinger hangen. In deze kerstballen staan data punten van de NMZH zoals 2 rechtszaken, 230 adviezen etc.

Kerst als bezinningsmoment. Persoonlijk kijk ik tussen kerst en nieuwjaar altijd even terug op het afgelopen jaar. Was het persoonlijk een mooi en betekenisvol jaar? Ik sta in gedachten altijd even stil bij vrienden en kennissen die het afgelopen jaar zijn overleden. Even de balans van het jaar opmaken. Ik merk steeds meer dat naast de gebruikelijke mijmeringen mijn gedachten ook steeds meer gaan naar de toekomst en de zorgen die ik daarbij heb. De uitdagingen waar wij als samenleving voor staan rond klimaat, biodiversiteit, natuur en landschap, en energietransitie zijn enorm. Maar ze bieden gelukkig ook kansen om een betere samenleving te gaan maken. De vele rapporten in 2022 maken duidelijk dat nu actie nodig is. Ik ben een positief ingesteld mens en wil samen met anderen werken aan wat nodig is. Dat voelt voor mij beter dan blijven hangen in het sombere beeld van al deze rapporten. De natuur kan zonder de mens en herstelt zich wel weer of ontwikkelt nieuwe vormen. Maar de mens kan niet leven zonder de natuur. De genoemde veranderingen in het Klimaatakkoord van Parijs zijn stuk voor stuk bepaald geen eenvoudige opgaven. Alleen rigoureuze maatregelen zorgen voor een veilige en gezonde toekomst voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. We hebben nu pas de eerste stappen gezet. Er worden veel plannen gemaakt; natuurlijk gaat dit uiteindelijk in een stroomversnelling komen. Maar geldt dat ook voor de noodzakelijke gedragsaanpassing van ons allemaal? We moeten ook werken aan eigen bewustzijn en gedragsaanpassing. Pas dan komt de transitieopgave echt op gang. De moeilijkste opgave van allemaal, maar toch zullen wij met elkaar deze inspanning moeten leveren. Corona heeft laten zien dat wij dat kunnen, maar liet ook zien dat die verandering vooral tijdelijk is. Toen de samenleving weer van het slot ging, vervielen we snel in ons oude patroon. We zijn blij dat we ons oude leven weer kunnen oppakken, maar daar schuilt dus ook gelijk het probleem. Het oude patroon voelt beter dan jezelf tot meer bewustzijn en verandering aanzetten. Hetzelfde zien we nu met de energiecrisis. Iedereen doet een of meer dingen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Maar als de energieprijs weer omlaag gaat, zijn we dan nog steeds zo bewust en begaan met het klimaat? Daarom ondersteunt ook de NMZH het initiatief van ‘Grootouders voor het Klimaat’. Het maakt zichtbaar wat mensen beweegt, welk initiatief ze zelf nemen om ook individueel een bijdrage te leveren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Kerst en de NMZH. 2022 was ons jubileumjaar met veel extra activiteiten. Hoogtepunt daarvan was ons 50 jarig jubileumsymposium in One Planet – Museon en Omniversum op 21 april. Ook konden wij in 2022 een aantal campagnes met veel belangstelling doorzetten; De Kortste WegPlan Boom, Inspraakwater en Servicepunt Circulair. Ook u kunt een bijdrage leveren door deel te nemen aan deze campagnes of om ons daarbij financieel te steunen. Veel onderwerpen waar wij al jaren aandacht voor vragen komen hoger op de politieke en bestuurlijke agenda. Dat geeft een pittige werkdruk maar ook veel voldoening om nu meer aan oplossingen te kunnen werken. Ook de netwerkondersteuning van individuele burgers en ondernemers vroeg in 2022 meer aandacht, net als ons Zuid-Hollandse netwerk van lokale en regionale organisaties. We hebben in totaal 347 adviezen aan burgers en lokale en regionale organisaties gegeven, en 33 zienswijzen en beroepen ingediend. Die resulteerden uiteindelijk in 2 rechtszaken en 1 handhavingsverzoek in 2022. Hier ligt duidelijk een opgave voor de NMZH.

Samen op weg naar 2023. De NMZH neemt nu even een break. Vanaf 23 december tot 2 januari zijn wij er even tussenuit. Maar vanaf 2 januari werken wij weer graag samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Het team wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en duurzaam 2023.