Groenboerenplan biedt perspectief om uit de stikstofcrisis te komen

Groenboerenplan biedt perspectief om uit de stikstofcrisis te komen

Protesten en demonstraties worden steeds meer vormen van oproer en straatterreur. Zelfs voormalig president Trump schaart zich, van over de oceaan achter het boerenprotest voor eigen gewin. Nederland is wereldwijd in de media, regelmatig bij FOX News. Met vaak zeer ongenuanceerde meningen die haaks staan op wat er nu echt aan de hand is. Je hoort de wildste verhalen, ook vaak van Nederlanders zelf die voor een toelichting zijn uitgenodigd. Grenzeloosheid, bedreigingen, woede en onmacht gijzelt Nederland steeds dieper en uiteindelijk ook de boeren zelf.

Het doel om tot reductie van de stikstofdepositie te komen én landbouw weer een duurzame toekomst te geven, komt hierdoor steeds verder weg te liggen. Maar gelukkig is de ene boer de andere nog niet. In de landbouw wordt op verschillende manieren geboerd en zijn ook verschillende belangen in het spel die op verschillende manieren worden geuit. Naast de ‘Nederlandse driekleur op zijn kop’ is er ook het ‘Groenboerenplan’.

Een plan gepresenteerd door een groeiende groep boeren die vindt dat landbouw en natuur wel onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden. Die in de afgelopen decennia vooral op eigen kracht zijn geëxtensiveerd richting biologische boeren of in het gaan toepassen van kringlooplandbouw en produceren voor de korte voedselketen. Die grondgebonden werken, geen of heel beperkt gebruik maken van geïmporteerd veevoer en afzien van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Die werken aan een rijke biodiversiteit en bodemkwaliteit, niet alleen om hun oogst te beschermen tegen ziektes en plagen. Maar om met respect voor natuur en landschap te produceren. Deze boeren leveren ook een grote bijdrage aan dierenwelzijn, bodem- en waterkwaliteit, leggen koolstof vast en stimuleren biodiversiteit. Ze dragen bij aan voedselzekerheid en zorgen in samenhang met natuurgebieden voor een platteland waar natuur en landbouw hand in hand gaan. Steeds meer boeren zetten nu deze stap. Ook beginnende boeren ‘in transitie’ kunnen stap voor stap bijdragen aan deze ontwikkeling in hun eigen bedrijf. Perspectief vol en kansrijk om ons uit de stikstofcrisis te boeren en te bouwen aan een nieuwe toekomst voor de landbouw in Nederland.

Vanuit de NMZH steunen wij deze boeren.  In combinatie met groene en blauwe diensten en nieuwe verdienmodellen als Valuta voor Veen en het vastzetten van koolstof krijgen boeren zo meer en beter perspectief voor hun toekomst. Wordt er meer natuurinclusief geproduceerd en kan het typische Hollandse landschap wat zo bij Zuid-Holland hoort zich verder blijven ontwikkelen. Zo blijft de boer naast producent van voedsel een cruciale rol spelen in het landelijk gebied. Kortom: boeren om trots op te zijn.

In Zuid-Holland werken wij zo met ongeveer 165 boeren samen binnen ons project dekortsteweg.nl. Deze boeren verdienen een eerlijke prijs. Daarom stimuleren wij iedereen om voedsel te kopen uit de Zuid-Hollandse korte voedselketen. Laat je verrassen en neem een proefpakket om het verschil te proeven met voedsel uit de reguliere supermarkt. Je zal verbaasd staan. Het helpt natuurlijk enorm als meer mensen hun eten in de korte voedselketen kopen. De keuze voor een betere biodiversiteit begint in je eigen koelkast. Kijk voor de dichtbij zijnde boer of bestel een proefpakket via dekortsteweg.nl

Ook vertellen boeren hun persoonlijk verhaal op natuurlijkboeren.nl. Boeren die met passie voedsel verbouwen en met perspectief en veel kansen hun toekomst tegemoet gaan. Ook zijn een aantal kennisdossiers beschikbaar die boeren kunnen toepassen in de eigen bedrijfsvoering om de nodige omslag te gaan maken

Als Natuur en Milieufederaties samen hebben wij het Groenboerenplan publiek onderschreven en sterk aanbevolen bij de betrokken Ministers Henk Staghouwer (landbouw) en Christianne van der Wal-Zeggelink (stikstof).

Ook de uitnodiging van stikstofbemiddelaar Johan Remkes richting de Natuur en Milieufederaties biedt ruimte om hierover verder in gesprek te komen. De crises in de Landbouw zijn vele malen groter dan alleen de stikstofcrisis. Daarom moeten wij niet langer meer wachten, maar de koe bij de horens vatten en de juiste maatregelen nemen. De landbouw verdient een mooie toekomst, maar wel een toekomst waar landbouw en natuur hand in hand gaat.  Waar voedsel met respect voor natuur en landschap wordt verbouwd. De boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten.

Verandering door doen!
Aan de slag, beginnen en aanpakken. Niet de gemakkelijkste weg, wel de beste. Niet alleen praten over een ander voedselsysteem, maar door onze aankopen en daden die verandering echt in gang zetten. Doet u mee?