Ga stemmen op 15 maart!

Ga stemmen op 15 maart

Of het nu gaat om klimaat, stikstof, biodiversiteit, natuur en landschap of de transitie naar kringlooplandbouw de provincies zijn aanzet. Daarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart zo belangrijk. Door te stemmen bepaalt u mede de toekomst van onze provincie. Er komen diverse opgaven op de provincie af met een grote ruimtelijke impact zoals de woningbouw, stikstof en landbouwtransitie, wateropgave, energietransitie. De besluiten hiervoor bepalen voor decennia de ruimtelijk ontwikkeling van onze provincie. Sturing is nodig om ervoor te zorgen dat invulling van deze opgaven niet ten koste gaat van de waardevolle diverse Zuid-Hollandse landschappen en de steeds schaarser wordende natuurwaarden. Er zullen heldere keuzes gemaakt moeten worden. Kijk integraal, neem verantwoordelijkheid, werk echt samen met maatschappelijke organisaties.

7 maart 2023

Om u te helpen bij het bepalen van uw stem hebben wij voor de 3e keer het Groene Kieskompas gemaakt. Dit staat nu online https://groenekieskompas.nl

De verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen zijn doorgenomen op de onderwerpen natuur en landschap, klimaat en energie, duurzaamheid en circulariteit. In een aantal stellingen hebben wij de standpunten samengevat en voorzien van een kleur. Op een handzame manier kunt u zo kennis nemen van deze standpunten. Ook zijn alle verkiezingsprogramma’s opgenomen en worden de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen aan u voorgesteld.

Als NMZH hebben wij eerder voor zowel de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen een driepunten plan uitgebracht, waarvan wij vinden dat hiermee in de nieuwe Provinciale Staten en de diverse Waterschappen in de periode 2023-2027 rekening gehouden moet worden.

Stem dus bewust en kies voor natuur en landschap op 15 maart!

Klik hier voor het Driepuntenplan Provinciale Staten.
Klik hier voor het Driepuntenplan Waterschappen.

Geschreven door: