(F)linke soep

29 juni 2023

(F)Linke Soep

In het kader van de viering 225 jaar Rijkswaterstaat organiseert Rijkswaterstaat verspreid door het land voor het eigen personeel een muzikale familievoorstelling“(F)Linke Soep”. Het wereldwijde probleem over het oplossen van de plastic soep staat centraal. “Ga mee op reis en beleef spetterende avonturen met Charles Moore, een rappend lantaarnvisje, een verstrikt zeepaardje en veel, heel veel plastic. Er gaat iets behoorlijk mis en dat heeft grote gevolgen voor het milieu. Kapitein Moore wil het probleem in kaart brengen; de wereld is geen bodemloze put waar we alles maar in kunnen lozen. Samen met alle dieren wil hij de mensen leren de juiste koers te gaan varen. Kunnen de kinderen helpen de ‘Plastic Soep’ op te lepelen? En waar moet dat heen? Het is tijd om nu in actie te komen, alle zeilen bij!”. Een dynamisch, stoer, swingend, spannend en groots verhaal over een drijvende vuilnisbelt die 34 keer groter is dan Nederland! Rijkswaterstaat toont lef en het is ook mooi dat het besef bij iedereen steeds groter is dat er iets moet gebeuren willen we niet stikken in die drijvende plastic vuilnisbelt of vergiftigd worden door de steeds groter wordende hoeveelheden PFAS en microplastics in de grote rivieren, oppervlakte water en de oevers.

29 juni 2023

Maar Rijkswaterstaat is toch ook die organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht van het hoofdvaarwegennet en de Rijkswateren? Al vele jaren is er al een voorstelling gaande alleen al in Zuid-Holland. Eéntje waar minder om gelachen kan worden en op een andere manier het bewustzijn vaak in slaap gesust wordt door slecht beheer, slecht toezicht en slechte handhaving. Neem nou bijvoorbeeld de verschillende locaties langs de grote rivieren in Zuid-Holland waar de plasticvervuiling door allerlei omstandigheden zich ophoopt. Of heel veel plastic granulaat is te vinden wat in het oppervlakte water terecht Is gekomen. Bij een beetje zoeken kom je zelfs een mogelijke afzender tegen die aan te spreken is. Met een beetje meer handhaving en toezicht is het verschil te maken. In de tussentijd hoopt het plasticafval zich op langs onze hoofdvaarwegen en rivieren en vindt iedereen het wel prima. Zie alle foto’s van Zuid-Hollandse locaties. Er is meer nodig dan een jubileumprogramma voor het eigen personeel. Natuurlijk moet je een jubileum vieren. Zeker als je 225 jaar bestaat. En werken aan meer bewustzijn over plastic soep is geen overbodige luxe. Maar als Rijswaterstaat niet optreedt of wellicht niet mag optreden hoe moet het dan verder? Rijkswaterstaat, pak gewoon de taak op die je hebt en die Nederland van je verwacht. Help mee om een schone en veilige leefomgeving te creëren. Spreek vervuilers aan! Handhaaf! Ook het bedrijfsleven wat aantoonbaar de afzender is van veel van dat plastic afval mag niet zo door blijven gaan. Dit is beter dan weer de volgende gerechtelijke procedure om tot actie en handhaving aan te zetten. Van harte gefeliciteerd met die 225 jaar en nu aan het werk. Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland.