Blog: Krimpenerwaard parel van Zuid-Holland, maar hoelang nog?

Blog: Krimpenerwaard parel van Zuid-Holland, maar hoelang nog?

Ze zijn er nog; die prachtige plekken in Zuid-Holland. De Krimpenerwaard is een van die parels. Een puur veenweidegebied met zijn natuur en landbouw. Met de historische kernen, lintbebouwing en het karakteristieke slagenlandschap. De afgelopen jaren is door velen hard gewerkt om deze waard vitaal te houden en te beschermen tegen de oprukkende verstedelijking. De landbouw als drager van dit gebied bepaalt in grote mate de ontwikkeling. Veel weidevogels vinden er nog een plek en veel stedelingen recreƫren al fietsend en wandelend door de waard en bezoeken de mooie plekjes die de Krimpenerwaard rijk is.

Maar er is nu wel wat aan de hand in deze parel. Over een paar maanden besluiten Rijk en regio over oplossingen voor een betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam, door de Brienenoordbrug te ontlasten met de aanleg van een tweede oeververbinding. De gemeente Krimpenerwaard is nu zelf een lobby gestart om deze nieuwe oeververbinding aan te leggen van Ridderkerk naar de Krimpenerwaard. Om dit extra aantrekkelijk te maken is aangeboden om 5.000 tot 10.000 extra woningen verspreid door de Krimpenerwaard te bouwen als overloop voor Rotterdamse woningzoekenden bovenop de 3000 woningen die voor de opvang van de inwoners in de Krimpenerwaard zelf moeten worden gebouwd.

Voor het realiseren van dit aantal woningen moeten ook extra voorzieningen, zoals scholen, gezondheidscentra, sportvoorzieningen, winkels worden gerealiseerd. Naast de ruimte die nodig is voor de bouw van deze woningen is op zijn minst evenveel ruimte nodig om deze extra voorzieningen te realiseren. Daarnaast zal het onderliggend wegennet moeten worden versterkt want het beperkte openbaar vervoer in de Krimpenerwaard is in zijn huidige vorm ontoereikend. Zonder extra werkgelegenheid zullen de nieuwe inwoners voor hun werkgelegenheid buiten de waard zijn aangewezen en heen en weer blijven pendelen naar de Rotterdamse regio.

Als je dit beeld op je laat inwerken, waar gaat het dan heen met de Krimpenerwaard. Wat blijft er dan voor toekomstige generaties nog over van deze mooie Zuid-Hollandse parel.

Wat ik ook bijzonder vind, is dat Rotterdam zelf kiest voor een tweede oeververbinding bij Feijenoord en haar woningbouwopgave het liefst binnen het bestaande stedelijk gebied wil realiseren. Ook de provincie Zuid-Holland wil woningbouw concentreren in de steden en de groene ruimte behouden. De plannen waar de gemeente Krimpenerwaard nu hard voor lobbyt, gaan ook volledig voorbij aan het Panorama Krimpenerwaard. Dit Panorama is als een breed gedragen burgerinitiatief tot stand gekomen. De voorstellen die erin staan voor de toekomst van de Krimpenerwaard, staan haaks op de huidige plannen van de gemeente. Nut en noodzaak van de lobby van de gemeente Krimpenerwaard ontgaat ons.

Als er een tweede oeververbinding moet komen dan is de Rotterdamse variant bij Feijenoord vanuit verschillende oogpunten de betere. De afgelopen decennia is onnodig veel van het landelijk gebied verloren gegaan aan vergaande verstedelijking en de aanleg van steeds meer wegen. Daar hebben wij met elkaar toch veel van geleerd? Laten wij de fouten uit het verleden nu niet opnieuw herhalen in de Krimpenerwaard. Dan gaat er nu en in de toekomst meer verloren dan wij ons nu kunnen verbeelden. Natuurlijk is de Krimpenerwaard geen openluchtmuseum, ruimte voor een eigen ontwikkeling gericht op een vitale waard in een prachtig gebied gaat meer opleveren. Het Panorama Krimpenerwaard biedt hiervoor voldoende kansen.

Jeroen Brokkelkamp Achterbroek Krimpenerwaard