Blog: Klimaatverandering: Gemeenten moeten het verschil maken!

28 februari 2018

Blog: Klimaatverandering: Gemeenten moeten het verschil maken!

Op 21 maart gaan we in Zuid-Holland, op een paar herindelingsgemeenten na, weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hierna volgen dan de coalitieonderhandelingen en de plannen voor de komende 4 jaar. De komende 4 jaar zullen ook binnen gemeenten belangrijke stappen gezet moeten worden in het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Maar hoe staan de Zuid-Hollandse gemeenten er anno 2018 eigenlijk voor? Wat was de inzet in de afgelopen 4 jaar op het gebied van verduurzamen en klimaatbeleid. En wat is de komende 4 jaar in uw gemeente nodig. Nuttige informatie voor u als kiezer om te bepalen hoe u hier invloed op kunt uitoefenen op 21 maart.

Onze collega’s van Natuur & Milieu hebben de 42 grootste gemeenten van Nederland beoordeeld op 12 duurzaamheidsindicatoren. Wat zijn de resultaten voor Zuid-Holland? De gemeenten Delft en Rotterdam behoren tot de top 10 van de beoordeelde Nederlandse gemeenten. Alphen aan den Rijn en Den Haag zijn goede middenmoters. Maar Schiedam, Dordrecht, Gouda, Leiden en Zoetermeer bungelen onderaan. Het gaat ons eigenlijk niet zo zeer om de ranking. Gemeenten en hun opgaven zijn vaak niet of nauwelijks onderling te vergelijken. Maar het is wel een signaal. De verduurzaming gaat te langzaam en het moet een tandje beter. Wat kan Zoetermeer als Zuid-Hollandse hekkensluiter nu leren van de Zuid-Hollandse koploper Delft. En waar kunt u als kiezer in uw gemeente het verschil maken.

Voor veel kiezers is het nog te vaak onduidelijk waar de gemeentelijke partijen precies voor staan. Laat staan hoe ze presteren op het gebied van verduurzaming en de stappen die zij willen zetten om de klimaatdoelen te bereiken. De komende 4 jaar zijn cruciaal ook in uw gemeente. Ook hiervoor telt iedere stem. Eén keer in de vier jaar kunt u zelf het verschil maken door bewust te kiezen.

Het klimaatakkoord van Parijs wordt pas realiteit op lokaal niveau. Minder uitstoot van CO2 begint met energiebesparing in woningen, kantoren en bedrijven. Een tweede stap is het duurzaam opwekken van energie. Dat kan door zon, wind of andere vormen, van rioolwarmte tot geothermie. Hergebruik van producten en grondstoffen voorkomt vervuiling en bespaart energie en grondstoffen. Maar een circulaire economie gaat veel verder en kan ook nieuwe werkgelegenheid opleveren. Juist regionaal en lokaal zijn grondstofkringlopen effectief aan te pakken en is betrokkenheid van inwoners te organiseren.

De NMZH geeft u graag een handreiking met drie punten waarop u de partijen in uw gemeente kunt beoordelen en uw stemt kunt bepalen.

  • De gemeente zet in om de gemeentelijke organisatie en het maatschappelijk vastgoed binnen 10 jaar klimaat- of energieneutraal te maken. Dit kan door energiebesparing, het duurzaam opwekken van energie, het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark, het overstappen naar duurzame verlichting in gebouwen en straatverlichting en duurzaam inkopen;
  • De gemeente geeft lokaal opgewekte duurzame energie de ruimte. De gemeente stelt een routekaart energieneutrale gemeente op en geeft aan hoeveel duurzame energie binnen de gemeente opgewekt moet worden in combinatie met een duidelijk ruimtelijk kader waardoor initiatiefnemers zich gestimuleerd voelen en lokale inwonerscoöperaties kunnen aanhaken;
  • Voor elke wijk wordt een plan opgesteld voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen. Energiebesparing wordt versneld door het wijk- en buurtgewijs aan te pakken. In kaart wordt gebracht waar aardgasnetten aan vervanging toe zijn en vanaf nu is alle nieuwbouw aardgasloos.

Met deze 3 punten kunnen gemeenten echt het verschil gaan maken. De komende 3 weken kunt u nog uw mening vormen voor een stem voor verduurzaming en de klimaatopgaven. Samen maken wij zo het verschil ook in uw gemeente.