Al 27 jaar steun van de Postcode Loterij

31 mei 2023

€ 338 miljoen is het bedrag dat de Postcode Loterij in 2022 heeft verdeeld over 168 goede doelen in Nederland. Dankzij de 3 miljoen deelnemers van de loterij kon dit record bedrag worden verdeeld. Jaarlijks verdeelt de Nationale Postcode Loterij zo meer dan 40% van de opbrengst naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 7,6 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

De Natuur en Milieufederaties ontvangen per jaar € 2,25 miljoen van de Postcode Loterij: een aanzienlijke bijdrage waar wij ontzettend blij mee zijn. Sinds 1996 steunt de Postcode Loterij de Natuur en Milieufederaties en sinds de start van deze samenwerking hebben de Natuur en Milieufederaties tot nu toe € 60,85 miljoen euro ontvangen. Mede dankzij deze steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen de Natuur en Milieufederaties zich blijven inzetten voor een duurzamer en mooier Nederland. Samen met onze collega’s in de andere provincies werkt de NMZH aan een groene, duurzame en klimaatbestendige provincie Zuid-Holland. Een provincie waar we duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst.

Naast deze jaarlijkse bijdrage hebben de Natuur en Milieufederaties ook dit jaar een extra schenking van € 2 miljoen euro ontvangen voor ons project ‘Boer & Buur met Natuur’. Hierin versnellen boeren en burgers samen de transitie naar natuurinclusieve landbouw. In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen. In totaal worden er 24 coalities gerealiseerd met bijvoorbeeld boeren en buren die samen investeren of samen in actie komen voor hun leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Coalities van denkers, doeners en makers zijn nodig die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen. Heb je zelf ideeën of wil je hierover in contact komen. Maak contact via info@milieufederatie.nl

Wij zijn de Nationale Postcode Loterij en alle deelnemers enorm dankbaar voor deze bijdrage. Met deze hulp kunnen wij in de 12 provincies veel projecten realiseren. Jouw steun – ook via de Nationale Postcode Loterij – is daarbij onmisbaar.

Zo werken we ook samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland!