Betrokkenen over de petitie Red het Groene Hart

Betrokkenen over de petitie Red het Groene Hart

Red het Groene Hart ! Wat maakt het Groene Hart zo bijzonder? Initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie leggen uit waarom zij zich hard maken voor behoud van het gebied.  

Ruud Hanou, Maak het Hart niet Hard:

Sinds het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome in 1972 weten we dat we de opwarming van de aarde en daaruit volgende klimaatveranderingen in toom moeten houden. We kunnen echt niet nog eens vijftig jaar hopen dat het wel mee zal vallen. De overstromingen in Valkenburg, nog maar twee jaar geleden, hebben meer dan voldoende indruk gemaakt. Op dit moment treden rivieren weer buiten hun oevers. Als we nu niets doen dan schieten we als generatie ernstig tekort. Ik gun onze kinderen en kleinkinderen een leefbare toekomst. Een leefomgeving waarin niet het dak van je woning waait, het water je woning binnenkomt en flora en fauna verloren gaan door extreme droogte. Alle ruimte die nu groen is, kun je inzetten om CO2 uit de lucht te halen en zuurstof terug te geven. Als we ook de laatste stukjes Groene Hart, zoals de unieke Gnephoek-polder in Alphen aan den Rijn, omzetten in steen en asfalt dan kunnen we niet meer terug.

“Woningbouw is nodig, maar wel binnenstedelijk, bij voorzieningen en infrastructuur en voor de juiste doelgroepen. Laten we luisteren naar de experts en supercreativiteit aanwenden om de verstedelijkte ruimte zo optimaal mogelijk te benutten en de groene ruimte groen te houden”.

 

Red het Groene Hart!