Afschot in Zuid-Holland

Afschot in Zuid-Holland

Planten- en dierensoorten zijn in Nederland beschermd via de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt onder andere alle vogelsoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen. De Flora- en faunawet verbiedt handelingen die de flora en fauna aantasten. In sommige situaties kan hiervan afgeweken worden, dan is een ontheffing van de wet nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de jacht. De provincie Zuid-Holland geeft de ontheffingen hiervoor af aan de faunabeheereenheid.

Hieronder vindt u een overzicht van het gemiddeld aantal dieren dat jaarlijks ongeveer wordt afgeschoten in de provincie Zuid-Holland.

(klik op de afbeelding voor aantallen)

Bron afschotgegevens: Faunabeheerplan Zuid-Holland

N.B. Naast bovenstaande soorten mag er zonder ontheffing gejaagd worden op de volgende soorten:

Wilde eend: van 15 augustus tot en met 31 januari;
Haas: van 15 oktober tot en met 31 december;
Fazantenhen: van 15 oktober tot en met 31 december;
Fazantenhaan: van 15 oktober tot en met 31 januari;
Houtduif: van 15 oktober tot en met 31 januari;
Konijn: van 15 augustus tot en met 31 januari;
Van deze soorten zijn geen gegevens over het afschot bij ons bekend.