Aad van Uffelen: Natuur hoger op de agenda

Aad van Uffelen: ‘Natuurinclusiviteit, klimaat en biodiversiteit staan veel te laag op de agenda’

Op maandag 21 februari werd Natuurlijk Westland formeel gelanceerd, met Naaldwijker Aad van Uffelen als één van de grote trekkers. Aad zet zich al jarenlang in voor de leefomgeving en is nauw betrokken bij de natuurorganisaties in Westland die sinds enkele jaren actiever samenwerken. Hij vindt het van groot belang om Westlanders te betrekken bij hun omgeving. Hoog tijd om met Aad eens te bomen over de stand van de natuur in gemeente Westland en over zijn drijfveren.

Westland heeft de twijfelachtige eer om tot de meest versteende gemeenten in Nederland te behoren. Aad vertelt daarover: ‘In Westland is de natuur de afgelopen eeuwen vrijwel verdwenen. Daarmee is het leefklimaat steeds slechter geworden. Westland is al voor ca. 90 % volgebouwd en de verandering, zoals slopen van kassen en bouwen van villa’s en torenflats gaat alsmaar sneller en ten koste van bijvoorbeeld het duingebied’.

Zijn de ontwikkelingen die je schetst ook de reden van jouw inzet voor de natuur?
‘Het rapport van de Club van Rome in 1972 zette mij aan het denken. Sindsdien heb ik natuur en milieu belangrijk onderdeel gemaakt van mijn werk en in mijn leven. In de lessen als docent bloemsierkunst en tuinbouw heb ik onderwerpen als recyclen en gebruik van natuurlijke materialen steeds meegenomen. En ik kan niet genoeg benadrukken: we moeten anders met de aarde omgaan: de natuur staat op de planeet op instorten. 1 miljoen soorten planten en dieren staan op uitsterven en duizenden zijn al gegaan. Insecten en vogels zijn al tot wel 85 % in aantal verminderd. Klimaatverandering, weerextremen, CO2 uitstoot, Stikstof, Pfas, vervuiling van de bodem, het water en de lucht, het is een dramatisch probleem. Het IPPC rappoort van 28 februari 2022 benadrukt dit nog extra; de situatie is kritiek’.

Zijn de westlanders en de gemeente daarvan doordrongen?
Volgens Aad valt nog een wereld te winnen. In Westland zien velen natuur vooral als een decoratie voor verdienmodellen naast tuinbouw, huizenbouw, recreatie, toerisme en als aankleding van een woonwijk met een paar zielige boompjes.
Hij vult aan: ‘De afgelopen jaren zijn alle voorstellen van de natuurorganisaties verworpen door de gemeente, door wethouders, door de gemeenteraad. Participeren lijkt dus vooral een holle kreet. Zelfs komt op vragen of brieven vaak niet eens antwoord, in het gunstigste geval een ‘uw brief is ontvangen en voor kennisgeving aangenomen’.

Een kans voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart?
‘Ja, het is goed om onszelf de vraag te stellen in welk Westland willen wij wonen? Een samenleving kan alleen kan floreren als er harmonie is tussen economie en ecologie. De visies van de gemeenteraad gaan over méér bouwen, méér geld en minder natuur en groen. Denk ook eens aan de bodem met duizenden plekken die zijn verontreinigd en het slootwater dat nog vol zit met pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen’.

Bij de omgevingsvisie Westland (december 2020) waarover we met veel partijen, waaronder ook de NMZH, gedurende een periode van twee jaar hebben meegedacht, is niets van onze ideeën overgenomen. Voor de komende verkiezingen hebben we alle fracties aangeschreven met daarin belangrijke aandachtspunten en de vraag om structureel overleg vanuit de Gemeente met de natuurorganisaties’.

Het klinkt als een flinke kluif om een lans te breken om meer aandacht voor de natuur. Waar krijg je de energie van?
‘Het is mooi om de natuur dichterbij mensen te kunnen brengen. Ook de successen in de samenwerking met mensen en bedrijven geven mij energie. In 2016 hebben we grote stappen gezet voor de bescherming van de kust en de bouw van strandhuisjes in de natuur kunnen voorkomen. Vanaf die tijd werken de natuurorganisaties in de regio veel meer samen. Super als we meer voet aan de grond kunnen krijgen, een poot tussen de deur, zeg maar’.

‘En de onderwerpen blijven motiveren en verwonderen. Waarom is er geen verplichting om natuurinclusief te bouwen? Dit zou de dakbroeders zoals gierzwaluwen enorm helpen. Waarom zou moeten de bomen in Westland in 30 jaar afgeschreven worden? Vaak worden ze niet eens 30 jaar oud en staan ze op slechte groeiplaatsen. Waarom passen we geen ecoscan toe voor de isolatie van huizen? Dat voorkomt vleermuizen die stikken in het vulmateriaal.
Hoe maken we tuinders verantwoordelijk voor de biodiversiteit binnen en buiten kassen?
En zo kan ik veel concrete voorbeelden noemen. Eigenlijk moet natuur het startpunt zijn van alle beleid en niet het sluitstuk.’

Duurzame tip van Aad

Doe snel mee en meld je aan bij Natuurlijk Westland voor excursies en natuuractiviteiten en wordt lid! Samen kunnen we zorgen dat natuur de aandacht krijgt die het verdient! Het is in ieders belang want ‘zonder natuur géén toekomst’!

In Westland ligt een enorme taak, omdat natuur en zelfs groen in de straat of dichtbij de mensen uiterst schaars is. Afgelopen decennia, sinds de oprichting van de gemeente Westland in 2004, is het groenbeleid achtergebleven. Daar moeten we samen wat aan doen!

““Het besef moet terugkomen dat alles wat wij mensen maken en bouwen heel veel minder belangrijk is dan wat de natuur, de biodiversiteit ons schenkt. Natuur houdt water vast, gaat hittestress tegen, maakt de lucht schoon en biedt een leefomgeving aan planten en dieren. Mensen met voldoende natuur in de buurt zijn gezonder en gelukkiger! Kortom er is werk aan de winkel.””

Aad van Uffelen