NMF Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland!

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. Dit doen wij samen met circa 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.

Uitgelicht
Laatste nieuws
28 meiNMZH wil stand van zaken waterkwaliteit Zuid-Holland in kaart brengen

Zuid-Holland is een waterrijke provincie. De beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater is essentieel voor mens, dier en plant.  Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Zuid-Holland en daarin wordt veel geïnvesteerd. Op het gebied van waterrecreatie voert de  provincie al vanaf 1979 de Europese Zwemwaterrichtlijn uit en draagt zorg voor veilig en schoon zwemwater in de daarvoor aangewezen stranden, plassen, meren en recreatiegebieden.

27 meiNatuur- en milieuorganisaties willen versneld maatregelen neonicotinoïden

Morgen overleggen de Tweede Kamer en de staatssecretarissen van EZ en I&M over de toelatingen van bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat en neonicotinoïden. In een gezamenlijke brief verzoeken de natuur- en milieuorganisaties om noodmaatregelen te treffen omdat gebleken is dat de normen voor deze stoffen in oppervlakte water regelmatig op grote schaal overschreden worden en de schadelijke effecten ervan steeds duidelijker worden.

27 meiProvinciaal coalitieakkoord biedt kansen voor Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse natuurorganisaties zijn overwegend positief over het hoofdlijnenakkoord ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’ dat op 22 mei jl. door de coalitiepartijen in Provinciale Staten gepresenteerd werd. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en IVN zijn blij dat de coalitie een duidelijke rol voor de provincie ziet weggelegd om te anticiperen op veranderingen in de samenleving en voor verschillende opgaven.

Groene agenda
30 meiOpen dag Vogelwerkgroep

De VWG bestaat dit jaar 35 jaar en werkt al die tijd in de buurt van de...

30 meiStoom, wind en water Haastrecht

In samenwerking met het Gemaal De Hooge Boezem organiseert Stichting Het Zuid-Hollands Landschap op zaterdag 30 mei...

31 meiWesterparkdag

In het Westerpark worden van 13.00 tot 17.00 uur, door verschillende Zoetermeerse (natuur)verenigingen verrassende activiteiten georganiseerd. Leuk...

31 meiDe Boshoek als schapenfarm

Op zondag komt de schaapskudde van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert bezit nemen van de Boshoek. Deze kudde...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media  
 
 
Wij worden gesteund door: