Petitie tegen afschot in enkele dagen tijd al meer dan 1.600 keer ondertekend

Petitie tegen afschot in enkele dagen tijd al meer dan 1.600 keer ondertekend

De petitie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) waarmee de provincie Zuid-Holland wordt opgeroepen om de smient beter te beschermen is in enkele dagen tijd al meer dan 1.600 ondertekend. De smient is een eendensoort die in ons land overwintert en de provincie wil afschot van de vogels toestaan om landbouwschade tegen te gaan. De afgelopen jaren hebben heeft de NMZH samen met vele lokale natuurorganisaties en Vogelbescherming Nederland het afschot steeds weten tegen te gaan door middel van gewonnen juridische procedures. De NMZH wil de provincie nu oproepen om definitief van het afschot af te zien omdat hier later dit jaar een besluit over kan worden genomen. 

12 februari 2020

Smientenpopulatie niet gezond

Sinds de eeuwwisseling is de smientenpopulatie flink achteruit gegaan en niet meer gezond. Afschot kan een risico voor de ontwikkeling van de smientenpopulatie betekenen. Dit was voor de rechter eind vorig jaar dan ook reden om het besluit waarmee de provincie Zuid-Holland toestemming had gegeven voor afschot te vernietigen. De Provincie wil het afschot van smienten toestaan omdat dit zou helpen om landbouwschade tegen te gaan. Of smienten daadwerkelijk voor substantiële schade aan de landbouw zorgen is echter zeer de vraag. Smienten zijn hier alleen in de winter en foerageren vrijwel uitsluitend op gras. Recent onderzoek heeft aangetoond dat vogelvraat aan gras in de winter nauwelijks tot een lagere productie leidt omdat het aangevreten gras in het voorjaar een groeispurt doormaakt.

Petitie voor de smient

Ondanks de overwinning van de natuurorganisaties bij de rechtbank is nog niet zeker dat het afschot van smienten ook op de langere termijn verboden blijft. Zo heeft de provincie bij de Raad van State hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter. Ook staat de smient nog steeds op de provinciale vrijstellingenlijst. Voor soorten die op deze lijst staan kan makkelijker toestemming voor afschot gegeven worden. Later dit jaar zal de provincie een besluit gaan nemen over aanpassingen van de Omgevingsverordening waarin de vrijstellingenlijst is opgenomen.

De petitie kan ondertekend worden op deze pagina. 

 

“Foto smienten: Saxifraga – Mark Zekhuis”

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie