Start aanleg Ecopassage Schie

23 september 2015

Start aanleg Ecopassage Schie

Met een graafmachine startte gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland op 22 september 2015 de aanleg van de Ecopassage Schie. Deze ecopassage houdt verband met de aanleg van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. De ecopassage vormt de laatste schakel in de natuurverbinding tussen de Ackerdijkse Plassen bij Delft en de Vlietlanden in Vlaardingen: het groenblauwe lint in Midden-Delfland.

Natuur

“De realisatie van de A4 door Midden-Delfland zou niet mogelijk geweest zijn zonder investeringen in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Extra natuur, recreatieve voorzieningen, saneren van tuinbouwkassen en behoud van weidevogels; in het gebied gebeurt immers zoveel meer dan alleen de aanleg van de rijksweg”, sprak gedeputeerde Floor Vermeulen tijdens de starthandeling. De ecopassage bestaat uit een aantal passeerbuizen onder de wegen langs de Schie. Daardoor steken kleine dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis straks gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg/Delftweg over.

Realisatie

De Ecopassage Schie wordt ingericht voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat niet alleen de natuur kan profiteren van de groenblauwe infrastructuur, maar ook de bewoner en bezoeker van Midden-Delfland. Er komt een uitzichtpunt van waaruit onder andere de verscheidenheid aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, zichtbaar zijn. Daarnaast komt er een voetgangersbrug over de Zweth, geheel ontworpen om op te gaan in het gebied. De Schie en de sloten daar omheen krijgen natuurvriendelijke oevers.
De ecopassage zal naar verwachting in juni 2017 opgeleverd worden. 

IODS

De ecopassage is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)  is blij dat de aanleg van de A4 vergezeld gaat van een pakket aan maatregelen die ten goede komen aan natuur, landschap en leefomgeving. Dit zou volgens de NMZH bij ieder snelwegproject moeten gebeuren. De druk op de kwaliteit van de leefomgeving is in Zuid-Holland te groot om bereikbaarheidsprojecten alleen vanuit een economische doelstelling te benaderen. Daarbij is het ook van belang om kritisch te kijken of nieuwe snelwegen echt nodig zijn. De NMZH pleit voor duurzame, toekomstbestendige oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken die natuur, milieu en landschap sparen.

Start_aanleg_ecopassage_Schie