Ondersteun het Natuurmanifest: teken de petitie!

28 januari 2015

Ondersteun het Natuurmanifest: teken de petitie!

Wie zou het nu niet leuk vinden om tijdens een wandel-, fiets-, of vaartocht in de natuur een glimp op te vangen van een otter, zeearend of zeehond? Natuurtoppers zoals deze soorten verfraaien de landschappen in Zuid-Holland en zijn een graadmeter voor een schoon milieu en een rijke natuur. De natuurorganisaties in Zuid-Holland hebben daarom samen een manifest opgesteld om in te zetten op een aantrekkelijk, natuurrijk Zuid-Holland.

De provinciale verkiezingen zijn cruciaal om dit mooie toekomstbeeld te realiseren. Inwoners en organisaties in Zuid-Holland worden uitgenodigd om mee te doen met dit manifest.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. En er is nog maar 15% van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren overgebleven. Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich hier vestigen als de omstandigheden goed zijn.

In het manifest staan 15 ‘natuurtoppers’ centraal, soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. Wie vindt het nu niet leuk om bevers te zien, het prachtige gezang van nachtegalen en het gejubel van grutto’s te horen of om te kanoën in het spoor van de otter? Om dit te behouden én op meer plaatsen te realiseren moet de provincie deze natuurtoppers hoog in het vaandel dragen. De natuurorganisaties willen de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten verkiezingen met het manifest hier dan ook toe oproepen. Inwoners van Zuid-Holland kunnen het Natuurmanifest steunen door de petitie te ondertekenen. Ook organisaties kunnen het manifest ondersteunen op www.natuurmanifest.nl.

De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

Het Natuurmanifest is een initiatief van:  Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Holland Landschap, IVN