NMZH op werkbezoek bij VU mc voor het ADORE project

NMZH op werkbezoek bij VU mc voor het ADORE project

Sinds 2007 is de NMZH betrokken bij het monitoringscomité (voorheen comité van toezicht) van Kansen voor West. Dit is het programmamanagementbureau voor West-Nederland. Het voert voor de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) Europese programma’s uit. Deze programma’s worden uit diverse bronnen gefinancierd, waarvan de Europese structuurfondsen (ESIF) de belangrijkste zijn.

18 juni 2024

Doel is de regionale economische ontwikkeling gericht te versterken. Uitgangspunt daarbij is om dat wat in de vier Randstadprovincies al economisch sterk is, nog verder te versterken door te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, kennisuitwisseling, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. In  2023 is het derde programma van start gegaan met de eerste openstellingen.

Het Monitoringcomité, waar Alex Ouwehand namens de NMZH lid van is, bracht op 7 juni een werkbezoek aan het VUmc, het Academisch Ziekenhuis Amsterdam. Hier lopen meerdere projecten van Kansen voor West. Een van de belangrijke projecten is Amsterdam Oncology and Neuroscience Research (ADORE) een baanbrekende samenwerking tussen kankeronderzoekers en neurowetenschappers. Het staat voor een gedurfde, nieuwe manier van medisch-wetenschappelijk onderzoek doen. Onderzoek doen, met als uitgangspunt het gebruik van de parallellen tussen de oncologie en de neurologie, om er allebei beter van te worden. Onderzoek doen met on-Nederlandse ambities in een bijzonder gebouw waar ruimte is voor ontmoeting tussen toponderzoekers uit binnen- en buitenland en waar de meest geavanceerde apparatuur voor iedereen toegankelijk is. Waar gewerkt wordt aan nieuwe behandelingen voor mensen met kanker en hersenaandoeningen.

Het idee achter ADORE begon met de observatie dat bij patiënten met de ziekte van Alzheimer of MS cellen verloren gaan die we het liefst zouden willen behouden, terwijl bij kankerpatiënten sprake is van ongewenste, onstuimige celdeling. Hoewel kanker en hersenaandoeningen verschillende ziekten zijn, berusten ze deels op dezelfde celbiologische principes.

De grondleggers van ADORE, prof. dr. Philip Scheltens en prof. dr. Geert Kazemier, vertelde tijdens het werkbezoek meer over hun visie en werk. Tijdens de rondleiding bij de bouw van de nieuwe laboratoria gaf Rafael Smit, senior Projectmanager Amsterdam University Medical Centers een verdere toelichting.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Alex