Duidelijk inzicht in milieueffecten A13/A16 van belang voor afspraken over maatregelen

6 januari 2015

Duidelijk inzicht in milieueffecten A13/A16 van belang voor afspraken over maatregelen

In een brief aan de gemeenteraad van Lansingerland benadrukt de NMZH het belang van duidelijk inzicht in de milieueffecten van de A13/A16 en de onzekerheden die deze cijfers kennen. Zo kan namelijk voorkomen worden dat onrealistische afspraken gemaakt worden over maatregelen die moeten voorkomen dat de weg de kwaliteit van de leefomgeving verslechtert. De raadscommissie ruimte vergadert op 13 januari over dit onderwerp. In de brief vraagt de NMZH ook aandacht voor cumulatieve effecten. Naast de A13/A16 zijn er in de omgeving van Lansingerland namelijk ook andere bronnen die negatieve milieueffecten veroorzaken zoals de HSL en Rotterdam – The Hague Airport. De milieueffecten van al deze bronnen samen moeten uitwijzen of nog meer negatieve effecten niet tot onacceptabele situaties gaan leiden.

De brief is hier te lezen: Milieueffecten A13-A16(06-01-2015)