50 jaar… en door

50 jaar... en door!

We kijken terug op een geslaagd 50 jarig jubileum van de NMZH op donderdagmiddag 21 april in One Planet, Den Haag. Een bijeenkomst waar we hebben teruggeblikt op 50 jaar milieubeweging en ook naar de toekomst konden kijken, samen met ons netwerk, vijf sprekers en drie panelleden. Algemene conclusie: er blijft volop werk te verzetten voor een mooie en leefbare provincie Zuid-Holland!

29 april 2022

Kijk hier voor een fotoselectie van het symposium

(Tekst grotendeels met dank aan Aad van Uffelen van Samenwerkingsverband Platform Groen Westland)

Maurits Groen had als dagvoorzitter de rol om dit programma in goede banen te leiden en de raakvlakken en verschillen tussen de verschillende onderwerpen uit te diepen. Met als de centrale hoofdvraag: ‘waar staat Zuid-Holland in 2050’?

Deze vraag werd ook gesteld door de commissaris van de koning, Jaap Smit. Hij opende de bijeenkomst via een gefilmd welkom. In de video gaf hij aan dat er veel is gebeurd sinds 1972.
Smit noemde 1972 het jaar van de toekomst, reflecteerde op de vele demonstraties destijds tegen luchtverontreiniging, vervuiling etc. Hij zei dat een zinvol tegengeluid nodig is en gaf aan dat NMZH haar verantwoording neemt voor en duurzame aarde, een gezond klimaat en milieu.

De eerste spreker Wouter van Dieren gaf een reflectie op 50 jaar Club van Rome. Zijn stelling was dat het rapport, wat constant een update krijgt, nog net zo actueel is als in 1972. Hij zei dat we als samenleving falen en verwacht instorting van economie en systemen. Groene groei bestaat niet, alleen al omdat tussen 2030 – 2050 de grondstoffen onvoldoende zullen zijn, zo is alleen al voor elektrificatie verre van voldoende koper beschikbaar. Een vrije markt ziet hij ook niet omdat alles aan elkaar hangt van subsidies en belangen. Hij meent dat met de meeste wetenschap, zoals over klimaat en natuur, milieu, niets wordt gedaan. Je moet niet eindeloos meepraten en polderen, maar vooral doen en mist visie in het beleid. Vindt ook dat je met het bedrijfsleven en overheden moet onderhandelen voor concrete resultaten, daar vaart ieder wel bij.
De presentatie van Wouter van Dieren bekijken

Frans Rooijers van CE Delft, Energietransitie; gaf aan dat veranderingen niet snel genoeg gaan en te veel gericht zijn op de korte termijn. Energie moet duur zijn om innovatie te bevorderen, dat is goed voor de economie.
De presentatie van Frans Rooijers bekijken

Remco Kranendonk van de WUR; ging in op Regional Development and Spatial Use, NL2120 Kennisregio aan Zee. Hierin werken samen: Zoetermeer, Leiden, Delft en Den Haag. Hij sprak over gedragsverandering die nodig is en over veranderingen in het groene hart. Kern is verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van het fysieke leefmilieu van de Kennisregio aan Zee en zorgen dat het verdienvermogen sterker wordt. Vijf principes: 1 Natuurlijk systeem aan de basis; 2 optimaal benutten van water; 3 natuur-inclusieve samenleving; 4 circulaire economie; 5 meebewegende (adaptieve) ruimtelijke inrichting.
Bekijk de presentatie van Remco Kranendonk

Joris Thijssen, 2e Kamerlid PvdA, Sociale Transitie; noemde drie punten/problemen: 1. fossiele bedrijven en de lobbykracht, gaan voor kortetermijnwinsten. 2. onbekendheid dat het anders moet en kan, er is ontkenning. 3. we moeten onze economie en samenleving anders inrichten.
Er zijn 1 miljoen huishoudens met energiearmoede. Grote vervuilers betalen geen energiebelasting en hij noemt dat onrechtvaardig. Er is ook steeds minder vertrouwen in de politiek en participatie is cruciaal.

Jan Willem van der Schans; sprak over de Task Force Korte Keten, Voedseltransitie. Een opmerkelijke punt dat hij noemde; er moet beschermde agrarische grond komen. Milaan heeft bijvoorbeeld 70.000 ha beschermde agrarische grond. Zie hier de presentatie van Jan Willem van der Schans.

Paneldiscussie

Tijdens de paneldiscussie gingen Roald Lapperre, Ministerie I&W DG Milieu, Berend Potjer, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland en Alex Ouwehand met elkaar in gesprek en beantwoordden zij enkele vragen uit de zaal.

Een paar statements die naar voren kwamen:

  • Niemand kan het alleen, we moeten samenwerken. Het is 5 over 12. Er is visie en lef nodig en een langjarig programma in beleid. Veranderen is een belangrijke opgave.
  • De ambtelijke organisatie moet dwingend en stevig agenderen, voor natuur, klimaat en milieu.
  • We hebben niet tijdig gehandeld, de urgentie is nu zo groot, dat investeren en handelen nu nodig is. Het moet sneller, beter en slimmer.
  • De rol van de rechter wordt groter, omdat de politiek en het bestuur het af laten weten.
  • Wat kan de provincie nog doen? Ligt Zuid-Holland straks nog aan zee, of zijn we straks zee? De provincie komt spoedig met nader beleid.
  • Handhaving en toezicht is zwak, terwijl er soms wel goede wetgeving is.
  • Circulariteit en duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord inkopen moet beter.
  • De overheid moet zelf actief worden, visie en lef zijn nodig.
  • Er is te veel greenwashing en misleiding. Maatschappelijke randvoorwaarden moeten wat opleveren. Zorg dat er echt wat terecht komt van plannen.

Na het inhoudelijk stevige programma had Nienke Schuil tenslotte de gelegenheid om de komende watercampagne van de NMZH te presenteren met een filmclip. Deze campagne wordt op 31 mei gelanceerd en vraagt aandacht voor de zorgwekkende kwaliteit van het oppervlaktewater.

 

 

 

Borrel, museum en proeverij

Tenslotte was het tijd voor een borrel en desgewenst een bezoek aan het museum. Naast de hapjes van de biologische cateraar konden de bezoekers ook kennismaken met aanbod vanuit Kortste Weg aanbieders. Aansluitend op de lezing over de korte keten.

Bij vertrek stond voor alle bezoekers een bomenpakket van Plan Boom klaar en het boek ‘Keerpunt in zicht, Hoe verder met milieu en duurzaamheid’. Een boek vol met interviews en essays. Ander leesvoer was er ook in de vorm van een tijdschrift van de Midden-Delfland Vereniging.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons jubileum enorm bedanken voor hun input en inzet!

Speciale website
Meer lezen over een halve eeuw milieubeweging in Zuid-Holland?  Kijk dan op www.over50jaar.nu! Deze tijdreis begint net voor de oprichting in 1972 en loopt tot en met het voorjaar van 2022.

Voor meer informatie neem je contact op met: