50% inwoners regio vindt uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport niet acceptabel

6 januari 2015

50% inwoners regio vindt uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport niet acceptabel

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft plannen om zowel het aantal vluchten als de kantoren en bedrijvigheid bij de luchthaven uit te breiden. In 2015 zullen hierover besluiten genomen worden.

Met een enquête wilde de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) nagaan hoe inwoners van de regio het huidige gebruik van de luchthaven ervaren en hoe zij tegen de uitbreidingsplannen aankijken. Aan deze enquête, in het kader van de Groene Peiler, namen bijna 500 mensen deel. De uitkomsten van deze enquête betrekt de NMZH bij de beoordeling van de voorgenomen plannen.

In de enquête gaf circa één op de twee respondenten uit de regio van de luchthaven aan wel eens geluidshinder te ondervinden van het vliegverkeer van RTHA. Meer dan 20% van de regiobewoners gaf aan dat het hierbij zelfs om dagelijkse overlast gaat. Er werd dan ook kritisch geoordeeld over de uitbreidingsplannen van de luchthaven: slechts de helft van de bewoners van de regio gaf aan een uitbreiding van het aantal vluchten te zien zitten. Een aanzienlijk deel van deze voorstanders maakte hierbij wel het voorbehoud dat er dan ’s nachts niet gevlogen mag worden. De andere helft gaf aan dat het aantal vluchten niet toe mag nemen of zelfs af moet nemen. Ongeveer 65% van de bewoners gaf aan zelf wel eens met het vliegtuig vanaf RTHA te reizen.

Wilt u ook enkele keren per jaar uw mening geven over onderwerpen die betrekking hebben op de leefomgeving? Meld u dan aan voor de Groene Peiler via www.milieufederatie.nl/doe-mee